5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน

 

5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน : วัดภูมินทร์,พระธาตแช่แห้ง ,วัดศรีพันตัน,วัดมิ่งเมือง,วัดหนองบัว 5วัดที่ไม่ควรพลาดเมือพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเยือนน่าน เพิ่มเติม

5WATrecommen 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน

   #wat

5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน

pratahchahang1 500x450 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง
พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ.วัดพระธาตุแช่แห้ง-น่าน
pumin1 500x450 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
วัดภูมินทร์-น่าน
วัดที่ผู้มาเยือนจังหวัดน่านต้องมาสักการะ เหมาะจะพาผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นเดินทางสักการะและชมภาพวาดฝาผนังโบสถ์ที่มีตำนานเล่าขาน
sripanton1 500x450 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
วัดศรีพันต้น-น่าน
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอุโบสถสีทอง ชมพระยานาค7เศียร ที่เฝ้าบันไดหน้าวัด ชมเรือโบราณที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
watpa1 500x450 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
วัดป่าคอวัง-น่าน
เหมาะจะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว เนื่องจากไปมาสะดวก สงบ ร่มรื่น
mingmmoeng 1 500x450 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
วัดมิ่งเมืองจังหวัดน่าน
วัดมิ่งเมือง ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นผีมือช่างเชียงแสน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงประวัติศาตร์ความเป็นมาของเมืองน่าน และมีเสาหลักเมืองอยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าอุโบสถ

            จังหวัดน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง โดยเฉพาะวัดต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ของวัดนั้นๆ  5วัดแนะนำที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว

 
pumin9 300x177 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
วัดภูมินทร์
  • วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองน่าน สิ่งสำคัญโบสถ์ทรงจาตุรมิตร ซึ่งมีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ชมภาพกระซิบรักภายในอุโบสถ รายละเอียดเพิ่ม

 

pratahchahang11 300x225 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง
  • วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่เมืองน่าน ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากกรุงสุโขทัย ในสมัยพระยาการเมือง เจ้านครน่าน รายละเอียดเพิ่ม
  • sripanton1 1 201x300 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
    วัดศรีพันตัน
  • วัดศรีพันตัน  เป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองน่าน เป็นจิตรกรรมปูนปั้นสีทอง จุดเด่นที่พระยานาค7เศียร ที่เฝ้าบันไดหน้าวัด  เรือโบราณที่ยาวที่สุดในประเทศไทย รายละเอียดเพิ่ม
mingmmoeng3 300x201 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
วัดมิ่งเมือง
  • วัดมิ่งเมือง สร้างตามศิลปล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นผีมือช่างเชียงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม
watpa2 1 300x201 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
วัดป่าคอวัง
  •  วัดป่าคอวัง อยู่นอกตัวเมืองจังหวัดน่าน ทางโซนเหนือ เดิมเป็นสถานปฏิบัติธรรมของ “หลวงพ่อชา สุภัทโท” (พระโพธิญาณเถร) ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จัดตั้งเป็นวัดสมบูรณ์ในปีพศ.พ.ศ.๒๕๓๕  มีพื้นที่ธรณีสงฆ์รวม ๑๗๖ ไร่ เป็นวัดที่สงบ ร่มรื่น เหมาะที่จะพาผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นเดินทางมาทำบุญ  มีสถานที่ริมน้ำสำหรับให้อาหารปลา รายละเอียดเพิ่ม

             นอกจากวัดแล้ว จังหวัดน่านยังมีสถานที่เที่ยวแนะนำสำหรับผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นผู้สูงวัยเที่ยวอีกหลายแห่ง รายละเอียดเพิ่มเติมที่บทความ 

รถเข็นผู้สูงอายุ,รถเข็นเดินทาง,รถเข็นน้ำหนักเบา,ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน “

 

รถเข็นเดินทางรุ่นต่างๆ

รถเข็นเดินทาง-travelwheelchair 
FS804LABJ 1 3 150x150 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่านFS800LAJ 150x150 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
PHW863LABJ 2 150x150 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่านPHW871LBJ 2 150x150 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
FS805LABJword 150x150 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่านFS871LBJnewest 150x150 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
FS879LAJ 150x150 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่านPHW868LAJnew 150x150 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน
FS907LABH1new 1 150x150 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่านbackMenu 150x150 5วัดแนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวน่าน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.