ไม้้เท้าค้ำยัน-FS933L

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L

 

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L (ADJUSTABLE STICK FS933L) รายละเอียด

1673 2562 ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L

ไม้้เท้าค้ำยัน FS933L ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L

 

      ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L#FS933L

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L   (ADJUSTABLE STICK FS933L)  คุณสมบัติ 

  • ไม้เท้าขาเดียว
  • สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 95-126 ซม.
  • มีทีสวมแขน ทำให้กระชับ
  • รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง

caution small2 1 ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L

 

 

 

 

 

 

 

stick mixed 1 ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L

gertex instrument 1 ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L

Leave a Reply

Your email address will not be published.