7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย

โรคพึงระวังในผผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจหลอดเลือด โรคเบาหวาน เพิ่มเติม4elder 300x226 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย

    #elder

7โรคพึงระวังในผู้สูงวัย

 โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด

      hearth 293x300 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย

 •               ปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทย  ทุกๆ 15 นาที มีคนไทยตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ ตัน และยืดหยุ่นได้ไม่เต็มที่ เนื้องจากมีไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่สะดวกและอาจหยุดชะงักไป ส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย (หัวใจวาย) และอาจเสียชีวิตได้
                ปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้มีทั้งควบคุมได้ เช่น คุมอาหารมันเพื่อไม่ให้ระดับไขมันในเลือดสูง และปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อายุ 
                 อาการ
  เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอกเหมือนถูกกดบีบรัดอาจเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ซ้าย แขนซ้าย คอ ขากรรไกรหรือหลัง
  -เหนื่อย หายใจลำบาก โดยเฉพาะเวลาออกกำลังกาย
  -เหงื่อออก ใจสั่น หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม
  – หัวใจเต้นผิดปกติ
  -หัวใจวาย หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้
 • กรณีสังเกตอาการเหล่านี้รีบพบแพทย์ฺทันที

                       การดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • กินอาหารครบ5หมู่ งดอาหารเค็ม หวาน มัน 
  nutrition 150x150 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่าปล่อยให้อ้วน ลงพุง ชั่งน้ำหนักประจำ
  WEIGHTAPPARATUS 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย
 • งดบุหรี
  no smoking 2 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย
 • ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี วันละ 30 นาที ติดต่อกัน  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5วัน
  exercise2 1 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย
 • พักผ่อนเพียงพอ
  นอนหลับ 300x193 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย 
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
  hypotension drug8 1 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย

                           บทความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม

                 การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคหัวใจและหลอดเลือด , ควบคุมไขมันร้ายสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด , วิธีวัดความดันโลหิต-การแปรผลที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันโลหิต , ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง

 

  โรคเบาหวาน 

โรคเบาหวาน  

notify diabetes symtom 1 293x300 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย

 

 • โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่เราสามารถควบคุมและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะช่วยป้องกันและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีชีวิตยืนยาว มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งช่วย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อีกด้วย
 • ภาวะแทรกซ้อน เกิดจากการที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกาย ค่อยๆเกิดการทำลาย ดังนั้นถ้าผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี จะช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
 • ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน แบ่งเป็น2กลุ่ม คือ  ภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน  และเรื้อรัง
      -ภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน ได้แก่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และสูง
          -ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ อาการ

  • ตาลาย ตาพล่ามัว
  • หัวใจเต้นแรงและเร็ว
  • สับสน เลอะเลือน
  • เหงื่อออกมาก ตัวเย็น
  • หน้ามือ เวียนศรีษะ
  • หงุดหงิด ฉุนเฉียว
  • หิวมาก มือสั่น
  • กรณีเป็นมาก จะมีอาการชัก หมอสติ
   -ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อาการ
   อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย
   กระหายน้ำ
   ปัสสาวะบ่อย
   ตามัว
   บางรายอาจชัก 
   กระตุกเฉพาะที่

           -ภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรัง  แบ่งเป็น
                -ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก ได้แก่ เบาหวานขึ้นตา เบาหวานลงไต ความผิดปกติเกี่ยวกับเส้นประสาท
                -ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ ได้แก่ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดแดงที่สมอง หรือหลอดเลือดแดงบริเวณขา

 • -การดูแลตนเองอย่างถูกต้องเพื่อช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อน
       -รับประทานยาสม่ำเสมออย่างเคร่งครัด
       -ควบคุมอาหาร งดอาหารที่มีรสหวานจัด เช่น ขนมหวาน ผลไม้เชื่อม อาหารประเภทแป้ง เน้นรับประทานผัก
       -ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

                                      บทความที่เกี่ยวข้อง  เบาหวาน โรคเรื้อรังที่ต้องใส่ใจ , การดูแลเท้าสำหรับผู้เป็นเบาหวาน , ทำไมจึงต้องมีเครื่องตรวจน้ำตาลด้วยตัวเองไว้ที่บ้าน , 

  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

 

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

              –มะร็งลำไส้ 300x132 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย

 • เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ลำไส้ใหญ่ หรือช่องทวารหนัก ซึ่งเป็นทางเดินอาหารส่วนปลาย 
 • ปัจจัยเสี่ยง 
  -เพศชายเป็นมากกว่าเพศหญิง
  -อายุ 50 ปีหรือมากกว่า
  -ประวัติครอบครัวเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
  -ผู้ที่เคยมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ ปรือเคยเป็นโรคลำใส้ใหญ่อักเสบมาก่อน
  -สูบบุหรี่
  -นิสัยการบริโภค : ผู้ที่ไม่บริโภคผัก ผลไม้ ดื่มน้ำน้อย 
  -ท้องผูกบ่อยๆ
 • อาการ มะเร็งในระยะแรกจะไม่มีอาการใดๆ ระยะต่อมาจะมีการขับถ่ายที่เปลี่ยนไป เช่น มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย อุจจาระมีมูกเลือดหรือสีแดงคล้ำ หรือดำแดง ท้องอืด ปวดท้อง แน่นท้อง อาเจียน อ่อนเพลีย น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • การป้องกัน รับประทันอาหารที่มีใยสูง เช่น ผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารปิ้ง ย่าง จนไหม้เกรียม อาหารไขมันสูง ดื่มน้ำมากๆ ระวังอย่าให้ท้องผูก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อคัดกรองโรค

 อัลไซเมอร์

 

อัลไซเมอร์

            อัลไซเมอร์ เป็นภาวะสม่องเสื่อมที่พบได้บ่อยสุด อาการเริ่มแรกคือสูญเสียความจำ เมื่อดำเนินไประยะหนึ่ง ผู้ป่วยจะสับสน หงุดหงิด ก้าวร้าว แปรปรวน เสียความสามารถทางภาษา สูญเสียความทรงจำระยะยาว และเพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆ เนื่องจากผู้ป่วยเสียการรับรู้ความรู้สึก และต่อมาจะสูญเสียการทำงานต่างๆของร่างกาย และเสียชีวิตในที่สุด เนื้องจากระยะเวลาการพัฒนาของโรคมีความหลากหลาย การดำเนินของโรคนี้จะมีช่วงที่ไม่แสดงอาการแน่ชัดก่อนจะปรากฏอาการแน่นอน ระยะเวลาการดำเนินของโรคตั้งแต่หลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค จนกระทั่งเสียชีวิตมีช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันมาก ตั้งแต่ 3-10 ปี

            ปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ อายุที่มากขึ้น ประวัติครอบครัว พันธุกรรม (APOE4 GENOTYPE) โรคอ้วน ภาวะดื้อต่ออินซูลิน
ปัจจัยเกี่ยวกับหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง กลุ่มอาการดาวน์ การบาดเจ็บของสมอง
             นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงอาจเกิดจากสาเหตบางอย่าง เช่น การใช้ยาบางอย่างเป็นเวลานาน  

             เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์ส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว และผู้ดูแล ดังนั้นจึงควรใส่ใจในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

wheelchair FOSUN FS864L 1 251x300 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย stick FOSUN FSmix medium 1 300x239 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย WEIGHTAPPARATUS 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย 1bed electric 2 KY201D 321 1 300x225 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย jobst sensifoot cover 300x145 7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย
         

Leave a Reply

Your email address will not be published.