เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า7A-23D

เครื่องดูดเสมหะ7A-23D -Electric suction appatus 7A-23D

 

เครื่องดูดเสมหะ7A-23D    รายละเอียดเพิ่มเติม

1673 2562 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23D

suction7A 23D เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23D

   YUWELL 7-23Dเครื่องดูดเสมหะ  #suction7A-23D

 

ข้อมูลทางเทคนิคของ เครื่องดูดเสมหะ7A-23D

 • แรงดูดสูงสุดของเครื่องดูดเสมหะ 80 kPa
 • ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะได้ตั้งแต่ 20kPa-80kPa
 • อัตราการไหลสูงสุด 20 ลิตรต่อนาที
 • ไฟฟ้าที่ใช้ AC 220V ± 10% , 50Hz ± 2%
 • กำลังไฟฟ้า180 VA.
 • ขวดบรรจุของเหลว 2500 มิลลิลิตร / ขวด (2ขวด)
 • ระดับความดังของเครื่องดูดเสมหะขณะใช้งาน ≤60 เดซิเบล
 • หมายเหตุ ไม่เหมาะสำหรับการใช้ต่อเนื่องในการทำแท้ง 

caution small2 1 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23D

เครื่องดูดเสมหะรุ่นอื่น

เครื่องซัคชั่น เครื่องดูดเสมหะ 
JX820D 150x150 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23Dsuction7E A 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23D
SXT 5A 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23DsuctionYBSXT 1A 11 150x150 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23D
suctionYX930D 1 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23Dsuction 7A 23D 1 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23D
suctionYX932D 3 150x150 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23DsuctionYX980D 1 2 150x150 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23D
backMenu 150x150 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23D

gertex instrument 1 เครื่องดูดเสมหะ7A 23D  Electric suction appatus 7A 23D

Leave a Reply

Your email address will not be published.