เสาแขวนน้ำเกลือไม่มีฐาน KY-G1 IV STAND KY-G1

posted in: product, product-ivstand | 0

เสาแขวนน้ำเกลือไม่มีฐาน KY-G1 ใช้เสียบกับเตียง เก้าอี้ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเครื่องมือแพทย์ Sr 108/2557

เสาแขวนน้ำเกลือไม่มีฐาน KY-G1
IV STAND KY-G1

   #IVstandKY-G1

 

เสาแขวนน้ำเกลือไม่มีฐาน KY-G1 IV STAND KY-G1

เสาแขวนน้ำเกลือ KY-G1
เสาแขวนน้ำเกลือแบบไม่มีฐาน

ใช้เสียบเข้ากับ เตียงคนไข้ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มีช่องสำหรับเสียบ ดังตัวอย่างตามรูป

เสาน้ำเกลือ KY-G1เสียบกับอุปกรณ์ที่มีช่องสำหรับเสียบ เสาน้ำเกลือ KY-G1เสียบกับอุปกรณ์ที่มีช่องสำหรับเสียบ
เสาน้ำเกลือ KY-G1เสียบกับอุปกรณ์ที่มีช่องสำหรับเสียบ เสาน้ำเกลือ KY-G1เสียบกับอุปกรณ์ที่มีช่องสำหรับเสียบ

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยในบ้าน บทความ

เสาแขวนน้ำกลือ

gertex-instrument

 

 

Leave a Reply