เสาน้ำเกลือฐานเหล็ก KY-G3 (IV STAND KY-G3)

posted in: product, product-ivstand | 0

เสาน้ำเกลือฐานเหล็ก KY-G3 IV STAND KY-G3 เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเครื่องมือแพทย์ Sr 108/2557

เสาน้ำเกลือฐานเหล็ก KY-G3 IV STAND KY-G3

    #KY-G3

 

เสาน้ำเกลือฐานเหล็ก KY-G3 IV STAND KY-G3
I.V.STAND WITH STEEL BASE
SIZE 1230-2080 CM.
NET WEIGHT 3KG.

เสาน้ำเกลือ KY-G3

  • เสาน้ำเกลือ ฐานเหล็ก พร้อมล้อ
  • ปรับส่วนสูงได้ระหว่าง 1230-2080 ซม.
  • น้ำหนัก 3 กก.

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง เสาน้ำเกลือฐานเหล็ก KY-G3 IV STAND KY-G3

เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยในบ้าน บทความ

เสาแขวนน้ำกลือ

gertex-instrument

 

 

Leave a Reply