ความแตกต่าง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก

  หลายท่านเกิดปัญหาขณะเลือกเตียงผู้ป่วยเพื่อใช้ในบ้าน สับสนระหว่าง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก ถึงความแตกต่าง บทความนี้กล่าวถึงข้อแตกต่างๆระหว่างเตียงผู้ป่วยหมุนไก เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เตียงผู้ป่วย 1-5ไก ในแง่ต่างๆ เช่น ความสามารถในการปรับความสูง ปรับพนักขึ้นลง เพิ่มเติม ความแตกต่าง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า1-5ไก เตียงคนไข้,เตียงคนไข้ไฟฟ้า,เตียงผู้ป่วย1-5ไก#hospitalbed เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก -ประเภทของ เตียงคนไข้ เตียงผู่ป่วย แบ่งตามการบังคับ   เตียงคนไข้มือหมุน ปรับการเคลื่อนของเตียงผู้ป่วย โดยใช้มือหมุนไก ซึ่งมีทังแบบ 1ไก-5ไก เตียงคนไข้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งแบบ 1-5ไกเช่นกัน  -ประเภทเตียงคนป่วยแบ่งตามความสามารถในการปรับ เช่น สูง-ต่ำ  ปรับพนักหัว ขึ้น-ลง    เตียงคนไข้ มือหมุน … Continued

รถเข็นเดินทาง วิธีใช้

รถเข็นเดินทาง วิธีใช้ รถเข็นเดินทาง น้ำหนักเบา สามารถพับพนักพิงลงได้ เวลาเก็บและกางออกใช้จะมีวิธีที่ต่างจากรถเข็นธรรมดาเล็กน้อย วีดีโอแสดงวิธีกางเก็บรถเข็นเดินทาง พร้อมบทสรุปวีธีใช้ เพิ่มเติม    รถเข็นเดินทาง#intructionwheelchair รถเข็นเดินทาง วิธีใช้               รถเข็นเดินทาง ออกแบบให้น้ำหนักเบา พนักสามารถพับเก็บลงได้ ทำให้กะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย วีดีโอแสดง วิธีกาง-เก็บ               รถเข็นเดินทางมีหลายรุ่น วิธีกางเก็บจะใกล้เคียงกัน วีดีโอแสดงวิธีกางเก็บ รถเข็นเดินทาง FS800L คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ         … Continued

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาเม็ด

posted in: topic, topic-other | 0

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาเม็ด คนป่วยทั้งคนที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ และที่ไม่ใช่โรคเรื้อรัง เช่น ปวดศีรษะ ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับยา ทั้งยาฉีด ยาทา ยาเม็ด และอีกหลายๆรูปแบบ บทความนี้จะกล่าวถึงยาเม็ดชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจ และ ใช้ได้ถูกต้อง การใช้ยาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ยาใด ต้องใช้ให้ถูกต้อง เช่นเดียวกับการใช้ เครื่องมือแพทย์ ต้องเข้าใจวิธีใช้ การดูแลรักษา ข้อห้าม ข้อระวังต่างๆ ปัจจุบัน เทคโนโลยี่ในการผลิตยาก้าวหน้าและทันสมัยมาก ทำให้มียาในรูบแบบฟอร์ม ต่างๆ มากมาย เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ ยาหยอดตา ยาเหน็บ เพื่อเหตุผลหลายประการ เช่น ด้านการแตกตัว การออกฤทธ์ … Continued

การดูแลร่างกายเปรียบร่างกายเหมือนรถ ต้องมีการดูแลให้ถูกวิธี

posted in: topic, topic-health | 0

การดูแลร่างกาย ร่างกายคนมีการเสื่อมไปตามอายุ แต่จะเสื่อมเร็วหรือช้า ขึ้นกับสรีระและการดูแลรักษา คนที่เกิดมาแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวตั้งแต่เกิด หรือไม่มีพันธุกรรมของโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคเบาหวานทาลาสซีเมืย ย่อมแข็งแรงกว่า ประกอบกับถ้ามีการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธีควบคู่ไปแล้ว ย่อมมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตมากกว่า บางคนเปรียบร่างกายเหมือนรถ ที่ต้องมีการดูแลรักษากล่าวคือ 1 1 รถต้องมีการล้างรถเพื่อให้สะอาด ร่างกายก็เข่นกัน ต้องทานน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่า เราควรดื่มน้ำเพิ่ม 6-8 แก้ว ทุกวัน (1 แก้ว คือปริมาณน้ำ 180-200 ซีซี) เพื่อให้ได้รับน้ำในปริมาณที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ และอาจจำเป็นต้องดื่มน้ำมากขึ้นเมื่อรู้สึกเหนื่อย หรือเสียเหงื่อมาก 2   2 รถถ้าจอดทิ้งไว้นานๆแบตตารีจะเสื่อม ยิ่งถ้าจอดไว้นานมาก อาจทำให้แบตตารี่เสื่อมไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ร่างกายคนเราก็เข่นกัน ต้องมีการออกกำลังกายที่เหมาะสม … Continued

วิธีวัดความดันโลหิต-การแปรผลที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันโลหิต

posted in: topic, topic-health | 0

 value   ค่าความดันโลหิตที่วัดได้ จากเครื่องวัดความดัน มี 2 ค่า หรือที่ทั่วไปเรียกว่า ค่าความดันโลหิตบนและล่าง ตัวอย่างค่าความดัน 120/90 อ่านได้ว่า ค่าความดันโลหิตบนเท่ากับ 120 mmHg( มิลลิเมตรปรอท) ค่าความดันโลหิตล่างเท่ากับ 90 mmHg ค่าความดันโลหิตบน เป็นค่าความดันที่วัดจากการบีบตัวของหัวใจ ส่วนค่าความดันโลหิตล่างเป็นค่าที่วัดจากการคลายตัวของหัวใจ จากตราง -ค่าความดันโลหิตตัวบน ปกติไม่ควรจะเกิน120mmHg -กรณีความดันโลหิตตัวบน 120-139mmHg แสดงถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง -กรณีความดันโลหิตตัวบน 140-159mmHg แสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1 -กรณีความดันโลหิตตัวบน 160 mmHg หรือมากกว่าแสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่2 -สำหรับค่าความดัันโลหิตตัวล่างไม่ควรจะเกิน 80 mmHg -กรณีความดันโลหิตตัวล่าง … Continued

โรคกระดูกพรุน

posted in: topic, topic-health | 0

ภาวะกระดูกปกติ-เสื่อมเล็กน้อย-เสื่อมมาก โรคกระดูกพรุน เกิดได้ตามวัย เนื่องจากกระดูกของเราจะมีการเสื่อมและสร้างใหม่ตลอดเวลา โดยในวัยเด็กจะมีการสร้างมากกว่าทำลาย แต่อัตราการสร้างที่มากกว่าทำลายจะลดเลงเรื่อยๆ จนอายุประมาณ 40 ปี หลังจากนั้นกระดูกจะทำลายมากกว่าการสร้าง ทำให้กระดูกบางลงเรื่อยๆ ประมาณ 0.5-1เปอร์เซ็น ต่อปีสำหรับผู้ชาย แต่ในผู้หญิง อัตราการเสื่อมจะมากขึ้นถึง 3-5 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงหมดประจำเดือน และการเสื่อมจะเป็นไปประมาณ 5 ปี หลังจากนั้นจะบางในอัตรา 0.5-1 เปอร์เซ็นต์ตามเดิม ดังนั้นในผู้้หญิงจะมีกระดูกบางกว่าผู้ชาย ภาวะกระดูกบาง ทำให้กระดูกหักได้ง่าย เช่น กระดูกเชิงกรานหัก เ วลาหกล้ม ทำให้ไม่สามารถเดินได้ บางครั้งการไอแรงๆก็ทำให้กระดูกหักได้ อาการของโรคกระดูกพรุน แรกๆ อาจไม่มีอาการชัดเจน อาจรู้สึกแค่ปวดเมื่อย เมื่อกระดูกพรุนมากๆ จะเริ่มปวดกระดูก … Continued

ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง

posted in: topic, topic-health | 0

              เมื่อต้องใช้ยาลดความดันในการรักษาความดันสูง ควรทราบถึง ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผลการรักษาและการควบคุมโรคได้ผลดี ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เช่น การพบแพทย์ตามนัด , การรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงอย่างถูกวิธี ,การวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ, การออกกำลังกาย, การระวังเรื่องอาหาร บทความนี้จะกล่าวถึง ข้อควรปฎิบัติเมื่อต้องใช้้ยาลดความดันโลหิตสูง ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติเมื่อต้องใช้้ยาลดความดันโลหิตสูง   รับประทานยาให้ตรงเวลาทุกวัน เช่น ถ้าทานหลังอาหารเช้า ก็ทานหลังอาหารเช้าทุกวัน อย่าสลับไปทานหลังอาหารเช้าบ้าง กลางวันบ้าง เย็นบ้าง เพราะจะทำให้สับสนว่าทานยาหรือยัง หรือลืมทานยา และการออกฤทธฺ์ของยาไม่สมำเสมอ กรณีลืมรับประทานยาลดความดันโลหิตสูง ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้กับเวลารับประทานครั้งต่อไป ให้รับประทานยาครั้งต่อไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่า ควรมียาสำรองให้เพียงพอ … Continued

ข้อแตกต่างระหว่าง ที่นอนลมแบบลอน และ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง

รายละเอียด ข้อแตกต่างระหว่าง ที่นอนลมแบบลอน และ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง ข้อแตกต่างระหว่าง ที่นอนลมแบบลอน และ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง รายละเอียดข้อแตกต่างระหว่าง ที่นอนลมแบบลอน และ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง   ข้อแตกต่างระหว่าง ที่นอนลมแบบลอน และ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง#different ข้อแตกต่างระหว่าง ที่นอนลมแบบลอน และ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับมีให้เลือก 2แบบ คือ แบบรังผึ้งและแบบลอนคู่ ซึ่งมีข้อแตกต่างในแง่ การซ่อมกรณีรั่ว ที่นอนลมแบบลอนใช้วิธีเปลี่ยนลอนอะไหล่ ปัจจุบัน มีหลายบริษัทที่แถมลอนอะไหล่ให้ ทำให้สะดวก เวลา ซ่อม ไม่ต้องส่งให้โรงงาน ที่นอนลมแบบรังผึ้ง เวลารั่ว ต้องใช้วิธีปะ ต้องส่งโรงงาน ทำให้ยุ่งยาก ราคา … Continued

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงวัย รถเข็นเดินทาง รถเข็นผู้ป่วย เที่ยววันหยุด

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงวัย รถเข็นเดินทาง รถเข็นผู้ป่วย เที่ยววันหยุด ถ้ามีโอกาส ลูกหลานควรพาคุณปู่ คูณย่า พ่อ แม่ ไปเที่ยว  เพราะการพาญาติผู้ใหญ่ไปเที่ยวในวันหยุด จะทำให้ท้านได้เปลี่ยนบรรยากาศสุขภาพจิตดีขึ้น การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ จะทำให้ท่านแข็งแรงแและเป็นภาระกับลูกหลานน้อยที่สุด อุปสรรคสำคัญสำหรับการพาผู้สูงวัยเที่ยวคือ ผู้สูงวัยมักจะเดินไม่สะดวก จึงมักปฎิเสธลูกหลาน การใช้รถเข็นเดินทางช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพิ่มเติม พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงวัย รถเข็นเดินทาง รถเข็นผู้ป่วย เที่ยววันหยุด             พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงวัย รถเข็นเดินทาง รถเข็นผู้ป่วย เที่ยววันหยุด#travelwheelchair พาญาติผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงอายุพร้อมอุปกรณ์ช่วยเดินและหัดเดินเที่ยววันหยุด หลายครอบครัวมีผู้สูงอายุที่ต้องคอยดูแล ทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง … Continued

ไม่ใช้ เลือก รถเข็นคนไข้ อย่างไรจึงจะเหมาะ

ปัญหาที่ผู้เขียนพบบ่อยจากผู้ซื้อทั้งหน้าร้านและทาง websiteคือ จะเลือกซื้อรถเข็นคนไข้,รถเข็นผู้สูงอายุอย่างไร เพื่อให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน หรือให้เหมาะกับผู้ป่วย รวมถึงงบประมาณที่ใช้ เพราะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบมาก บทความนจะแนะนำการเลือกโดยแยกตามการใช้งาน เช่น สำหรับเดินทาง สำหรับใช้ที่บ้าน แยกตามสรีระของผู้ใช้ เช่น อ้วน ผอม แนะนำตามความสามารถในการช่วยตัวเองของผู้ป่วย เช่น นั่งได้ กำลังแขนดีหรือไม่ดีพอที่จะเข็นตัวเองได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของงบประมาณของผู้ซื้อมาเกี่ยวข้องด้วย -การเลือกรถเข็นตามน้ำหนักตัว -การเลือกรถเข็นตามการใช้งาน -การเลือกรถเข็นตามงบประมาณ รถเข็นคนไข้พับได้-เหมาะกับการใช้งานตามบ้าน ไม่ค่อยเดินทาง รถเข็นผู้ป่วยพับได้ รถเข็นผู้ป่วย อัลลอยด์ พับได้ ล้อใหญ่ ล้อใหญ   ล้อใหญ ล้อเล็ก ล้อใหญ รถเข็นคนไข้พับเก็บได้-เหมาะสำหรับเดินทาง รถเข็นคนไข้ พับเก็บได้     … Continued