เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดYUWELL 660

posted in: lineOAproduct | 0

 

เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดYUWELL 660 ใช้แผ่นตรวจน้ำตาลรุ่น Y350 แสดงผลบนหน้าจอ LCD บันทึกการวัดได้ 500 บันทึก

BGM 660 450x450 เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดYUWELL 660

Leave a Reply

Your email address will not be published.