แผ่นไฮโดรคลอลอยด์สำหรับติดสิว Coverplast Hydrocolloid Dots

แผ่นไฮโดรคลอลอยด์สำหรับติดสิว Coverplast Hydrocolloid Dots แผ่นไฮโดรคลอลอยด์ส ดูดซับของเหลวจากสิว ใช้ปกปิดสิว และรอยแดงจากสิว เพิ่มเติม แผ่นไฮโดรคลอลอยด์สำหรับติดสิว Coverplast Hydrocolloid Dots    #coverplast   ลักษณะแผ่นไฮโดรคลอลอยด์สำหรับติดสิว Coverplast Hydrocolloid Dots -เป็นแผ่นไฮโดรคลอลอยด์ส -hydrocolloid  dots ดูดซับของเหลวจากสิว -สามารถติดบนผิวหนังได้เป็นเวลานาน ด้วยรูปทรงที่โค้งมน เรียบ และกลมกลืนกับผิว ทำให้สามารถใช้ร่วมกับการแต่งหน้า โดยสามารถทาเครื่องสำอางค์ทับในบริเวณโคฟเวอร์พลาส ไฮโดรคลอลอยด์ ดอท ได้ ทำให้สามารถปกปิด และดูดซับสิว ข้อบ่งใช้แผ่นไฮโดรคลอลอยด์สำหรับติดสิว Coverplast Hydrocolloid Dots ปกปิดสิว ช่วยปกปิดจากรอยแดงของสิว ดูดซับของเหลวจากสิว … Continued

ไม้เท้า อีกทางเลือกของการบริจาค

posted in: topic, topic-other | 0

การชอบทำบุญ บริจาคสิ่งของเป็นนิสัยที่อยู่คู่คนไทยมานาน ไม้เท้า อีกทางเลือกของการบริจาค เพื่อผู้สูงววัย เพิ่มเติม ไม้เท้า อีกทางเลือกของการบริจาค      ไม้เท้า อีกทางเลือกของการบริจาค  #donationstick               คนไทยมีนิสัยชอบทำบุญ ไม่ว่าจะเนื่องในโอกาสใด ทั้ง วันเกิด วันแต่งงาน วันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนถึงวันตาามประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่           การทำบุญกับผู้สูงอายุ ตามบ้านพักคนชราก็เป็นอีกหนึ่งของการทำบุญที่นิยมกัน โดยชวนเพื่อนๆ ญาติ จัดกิจกรรมบันเทิงให้ผู้สูงอายุ นำสิ่งของอาหารไปบริจาค   สิ่งที่นำไปบริจาค นอกจากอาหารขบเคี้ยว ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าห่ม … Continued

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาเม็ด

posted in: topic, topic-other | 0

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาเม็ด คนป่วยทั้งคนที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ และที่ไม่ใช่โรคเรื้อรัง เช่น ปวดศีรษะ ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับยา ทั้งยาฉีด ยาทา ยาเม็ด และอีกหลายๆรูปแบบ บทความนี้จะกล่าวถึงยาเม็ดชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจ และ ใช้ได้ถูกต้อง การใช้ยาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ยาใด ต้องใช้ให้ถูกต้อง เช่นเดียวกับการใช้ เครื่องมือแพทย์ ต้องเข้าใจวิธีใช้ การดูแลรักษา ข้อห้าม ข้อระวังต่างๆ ปัจจุบัน เทคโนโลยี่ในการผลิตยาก้าวหน้าและทันสมัยมาก ทำให้มียาในรูบแบบฟอร์ม ต่างๆ มากมาย เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ ยาหยอดตา ยาเหน็บ เพื่อเหตุผลหลายประการ เช่น ด้านการแตกตัว การออกฤทธ์ … Continued