เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-10

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-10                           เพิ่มเติม        #jay10 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-10  คุณสมบัติ –อัตราการไหลของออกซิเจน 0.5-10 ลิตร/นาที -ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนที่ได้ 93±3% -ความดัน 0.04-0.07 (Mpa) -ระดับความดังเสียง ≤55 db -ไฟฟ้าที่ใช้ AC2300V±10% , 50±1 Hz … Continued

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-5AW

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-5AW  รายละเอียดเพิ่มเติม          .  #oxygen8F-3AW ลักษณะของ เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-5AW       เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง เหมาะสำหรับใช้งานที่บ้าน ตัวเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกพกพา ขนาด 39 x 24.5 x 50  ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม ช่วงการไหล 0-5 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน 95.5 – 87% ความดันออกสูงสุด 40-70 kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa … Continued

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-3AW

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-3AW   รายละเอียดเพิ่มเติม 93%±3%Oxygen Concentration ,Display LCD Screen   #oxygen8F-3AW ลักษณะของ เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-3AW              เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง เหมาะสำหรับใช้งานที่บ้าน ตัวเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกพกพา ขนาด 39 x 24.5 x 50  ซม. น้ำหนัก 11.8 กิโลกรัม ช่วงการไหล 0-3 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน 93+3% ความดันออกสูงสุด 20-50 kPa … Continued

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-5W

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-5W  เพิ่มเติม      #Oxygen7F-5W  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-5W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-5W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง ช่วงการไหล 0.5 -5 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน 95.5 -87% ความดันออกสูงสุด 45 + 4.5    kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa ± 25kPa ความดัง ไม่เกิน 53เดซิเบล(เอ) Minimum operating time 30 นาที เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment … Continued

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W  เพิ่มเติม                                        #Oxygen7F-8W เครื่องผลิตออกซิเจน 7F-10W  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง  ช่วงการไหล 0.5 -10 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน  95.5 -87% ความดันออกสูงสุด 62 + 4.5 … Continued

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-8W

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-8W   เพิ่มเติม        #Oxygen7F-8W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-8W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง  ช่วงการไหล .5 -8 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน  95.5 -87% ความดันออกสูงสุด 45 + 4.5  kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 25kPa ความดัง ไม่เกิน 55 เดซิเบล(เอ) เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน … Continued

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3W

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3W    เพิ่มเติม     #7F-3W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-3W  เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก  ช่วงการไหล 0.5 -3 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน 93+3% ความดันออกสูงสุด 45 +5 kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 25kPa ความดัง ไม่เกิน 55 เดซิเบล มีระบบตั้งเวลาปิด เพื่อสะดวกในการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน … Continued

เครื่องผลิตออกซิเจน -overview&question

เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน เป็นเครื่องมือที่สามารถสกัดอ๊อกซิเจนเข้มข้นได้มากกว่า 90 % ภายใน 5 นาที ผ่านขบวนการต่างๆได้ออกซิเจนที่มีความบริสุทธิมากกว่า 80% ขึ้นไป นำไปสู่ผู้ป่วย   รายละเอียดเพิ่ม เครื่องผลิตออกซิเจน  -เครื่องผลิตออกซิเจนคือ –ข้อควรระวัง –สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมขณะใช้งาน -ปัญหาและการแก้ไข    #oxygenconcentrator เครื่องผลิตออกซิเจน         เครื่องผลิตออกซิเจนหรือเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนเป็นเครื่องมือที่สามารถสกัดอ๊อกซิเจนเข้มข้นได้มากกว่า 90 % ภายใน 5 นาทีหลังจากเครื่องทำงาน หลักการทำงานของเครื่องคือ ใช้ไฟฟ้าแยกออกซิเจนออกจากอากาศปกติโดยดูดอากาศจากบรรยากาศโดยรอบ แล้วทำการแยกออกซิเจนออกจากแก๊สอื่นๆ โดยนำออกซิเจนที่ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ออกซิเจนที่มีความบริสุทธิมากกว่า 80% ขึ้นไป นำไปสู่ผู้ป่วย ส่วนแก๊สอื่นๆที่เหลือ เครื่องจะปล่อยสู่อากาศตามปกติ … Continued

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-8

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-8  เพิ่มเติม     jay8  คุณสมบัติของ  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-8  เครื่องผลิตออกซิเจน JAY-8    -อัตราการไหลของออกซิเจน 0.5-8 ลิตร/นาที -ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้ 93±3% -ความดัน 0.04-0.07 (Mpa) -ระดับความดังเสียง ≤50 db -ไฟฟ้าที่ใช้ AC2300V±10% , 50±1 Hz -กำลังไฟฟ้า ≤ 480W -น้ำหนักเครื่อง 24 Kgs -ขนาดเครื่อง 365 x 375 x 600 มม. … Continued

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-5

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-5  เพิ่มเติม  ่  #JAY5 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-5 คุณสมบัติ –อัตราการไหลของออกซิเจน 0.5-5 ลิตร/นาที -ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้ 93±3% -ความดัน 0.04-0.07 (Mpa) -ระดับความดังเสียง ≤50db -ไฟฟ้าที่ใช้ AC2300V±10% , 50±1 Hz -กำลังไฟฟ้า ≤ 480W -น้ำหนักเครื่อง 23 Kgs -ขนาดเครื่อง 365 x 375 x 600 มม. ข้อระวังในการใช้เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-5 -อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชีวิต และในบางสถานการณ์การบำบัดด้วยออกซิเจนอาจเสี่ยงอันตราย … Continued