ไม้เท้าพับได้FS9276L

  ไม้เท้าพับได้FS9276L  เพิ่มเติม         #FS9276L ไม้เท้าพับได้FS9276L ไม้เท้าอลูมิเนียม น้ำหนักไม้เท้า 0.3 กิโลกรัม ปรับความสูงได้ ระหว่าง 80-90 ซม. พับได้ (3 ตอน) เหมาะสำหรับพกติดตัว

วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker

กล่าวภึง วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker หนึ่งในอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายเวลาเดินนอกเหนือจาก ไม้เท้า โรเลเตอร์  มีหลายแบบ เช่น วอล์คเกอร์พับได้ วอล์คเกอร์มีล้อ วอล์คเกอร์สีทอง เพิ่มเติม วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker” src=”https://gertexhealthshop.com/wp-content/uploads/2018/06/walker-mix.png” alt=”วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker” width=”425″ height=”425″ data-id=”16388″>       วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker #walker วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker          เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน ใช้ในช่วงเวลาหนึ่งที่ขา … Continued

ไม้เท้าFS920L

  ไม้เท้าFS920L รายละเอียดเพิ่มเติม   stick920L ไม้เท้าFS920L  คุณสมบัติ  ไม้เท้าอลูมิเนียม ไม้เท้าขาเดียว ปรับระดับได้ 71-94 ซม. น้ำหนักไม้เท้า 0.36 กก. คุณสมบัติอืนของไม้เท้าFS920L ตามตาราง    

ไม้เท้าขาเดียวFS9206L

  ไม้เท้าขาเดียวFS9206L รายละเอียด    ไม้เท้าขาเดียว อลูมิเนี่ยมสีทอง ปรับความสูงได้ มีที่คล้องแขน                                                            FS9206L ไม้เท้าขาเดียวFS9206L คุณสมบัติของ ไม้เท้าFS9206Lเป็นไม้เท้าขาเดียว … Continued

วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L

  วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L  รายละเอียด      วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L#walkerFS912L ลักษณะของ วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L  อลูมิเนียม วอล์คเกอร์ วอล์คเกอร์มีล้อ วอล์คเกอร์พับได้ ปรับความสูงได้ ระหว่าง 78-96 ซม. ความกว้างเมือกางวอล์คเกอร์ 44 ซม. ความหนาวอล์คเกอร์ 50 ซม. ความสูง 78-96 ซม. น้ำหนัก 5.5 กก. ภาพวอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L    

วอล์คเกอร์พับได้ FS919L

  วอล์คเกอร์พับได้ FS919L รายละเอียด    วอล์คเกอร์ FS919L#walkerFS919L คุณลักษณะของ วอล์คเกอร์พับได้ FS919L  วอล์คเกอร์อลูมิเนียมสีทอง ปรับความสูงได้ 78-96 เซ็นติเมตร พับเก็บได้ น้ำหนักวอล์คเกอร์ 4.8 กก.              

ไม้เท้าสี่ขาFS945L

  ไม้เท้าสี่ขาFS945L   เพิ่มเติม   ไม้เท้าสี่ขาFS945L #caneFS945L ไม้เท้าสี่ขาFS945L – WALKING STICK FS945L ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ น้ำหนักของไม้เท้าสี่ขาFS945L 0.78 กิโลกรัม สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 73-88 เซ็นติเมตร รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขาFS945Lเพิ่มเติมตามตาราง  

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

  ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L  ADJUSTABLE STICK FS937L  เพิ่มเติม   ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L#stickFS937L คุณสมบัติของ  ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L ไม้เท้าขาเดียว สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 96-119 ซม. มีทีสวมแขนทำให้กระชับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง    

ไม้เท้าสี่ขาFS934 walking stick FS934

  ไม้เท้าสี่ขาFS934  walking stick FS934 เพิ่มเติม    ไม้เท้าสี่ขาFS934  #walking stick FS934 คุณสมบัติ ไม้เท้าสี่ขาFS934  WALKING STICK FS934 ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ น้ำหนักไม้เท้า 0.78 กิโลกรัม สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 65-88 เซ็นติเมตร รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขาFS934 เพิ่มเติมตามตาราง    

ไม้เท้าสี่ขาFS931

  ไม้เท้าสี่ขาFS931   walking stick FS931รายละเอียด     ไม้เท้าสี่ขา FS931 #stickFS931 คุณสมบัติของ ไม้เท้าสี่ขาFS931 ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ น้ำหนักไม้เท้า 0.9 กิโลกรัม สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 72-95 เซ็นติเมตร รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขา FS931เพิ่มเติมตามตาราง