ไม้เท้าพับได้FS9276L

ไม้เท้าพับได้FS9276L ไม้เท้าอลูมิเนียม น้ำหนักเบา ปรับความสูงได้ พับได้ เหมาะสำหรับเป็น ไม้เท้าเดินทาง เพิ่มเติม ไม้เท้าพับได้FS9276L         #FS9276L ไม้เท้าพับได้FS9276L ไม้เท้าอลูมิเนียม น้ำหนักไม้เท้า 0.3 กิโลกรัม ปรับความสูงได้ ระหว่าง 80-90 ซม. พับได้ (3 ตอน) เหมาะสำหรับพกติดตัว

วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker

กล่าวภึง วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker หนึ่งในอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายเวลาเดินนอกเหนือจาก ไม้เท้า โรเลเตอร์  มีหลายแบบ เช่น วอล์คเกอร์พับได้ วอล์คเกอร์มีล้อ วอล์คเกอร์สีทอง เพิ่มเติม วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker” src=”https://gertexhealthshop.com/wp-content/uploads/2018/06/walker-mix.png” alt=”วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker” width=”425″ height=”425″ data-id=”16388″>       วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker #walker วอล์คเกอร์ ช่วยเดิน walker          เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน ใช้ในช่วงเวลาหนึ่งที่ขา … Continued

ไม้เท้า

รายละเอียด ไม้เท้า ,walking stick,cane อุปกรณ์ค้ำยัน มีทั้งไม้เท้าขาเดียว,ไม้เท้าขาเดียวพับได้,ไม้เท้าฐาน 3 แฉก,ไม้เท้าฐาน 4 แฉก,ไม้เท้าเก้าอี้ ฯลฯ  เกี่ยวกับรุ่นต่างๆของไม้เท้า วิธีใช้ บทความที่เกี่ยวข้อง ไม้เท้าจัดเป็นอุปกรณ์ค้ำยันสำหรับผู้ที่การเดิน พยุงตัวมีปัญหานอกเหนือจากอุปกรณ์ค้ำยันชนิดอื่น เช่น วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ การเลือกใช้ชนิด ขนาดของไม้เท้าต้องให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้ เช่น ไม้เท้าสำหรับเดินทางควรจะพับเก็บได้ ไม้เท้าผุ้ที่เข้าเฝือกขาหัก ควรจะเป็นไม้เท้าคำยัน เป็นต้น ไม้เท้า   ไม้เท้า#stick รายละเอียด ไม้เท้า ชนิดต่างๆ                ขาเดียว , … Continued

ไม้เท้าFS920L

ไม้เท้าFS920L ไม้เท้าอลูมิเนียม ขาเดียว ปรับความสูงได้ รายละเอียดเพิ่มเติม   ไม้เท้า FS920L-  walking stick FS920L   stick920L คุณสมบัติ ไม้เท้าFS920L ไม้เท้าอลูมิเนียม ไม้เท้าขาเดียว ปรับระดับได้ 71-94 ซม. น้ำหนักไม้เท้า 0.36 กก. คุณสมบัติอืนของไม้เท้าFS920L ตามตาราง    

ไม้เท้าFS9202L

ไม้เท้าFS9202L ไม้เท้าอลูมิเนียมสีทองปรับความสูงได้   รายละเอียด  ไม้เท้า FS9202L     stickFS9202L คุณสมบัติของ ไม้เท้าFS9202L ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้าอลูมิเนียมสีทอง ปรับความสูงได้ 2 ระดับ คุณสมบัติอื่นของไม้เท้าFS9202Lตามตาราง        

ไม้เท้าขาเดียวFS9206L

ไม้เท้าขาเดียวFS9206L ไม้เท้าอลูมิเนียมสีทอง มีที่คล้องแขน ปรับความสูงได้  รายละเอียด     ไม้เท้าขาเดียวFS9206L ไม้เท้าขาเดียว มีที่คล้องแขน                                                        #ไม้เท้าขาเดียว อลูมิเนี่ยมสีทอง ปรับความสูงได้ มีที่คล้องแขน   … Continued

วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L

วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L ปรับความสูงได้ โครงอลูมิเนียมน้ำหนักเบา พับได้ รายละเอียด วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L        วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L#walkerFS912L ลักษณะของ วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L  อลูมิเนียม วอล์คเกอร์ วอล์คเกอร์มีล้อ วอล์คเกอร์พับได้ ปรับความสูงได้ ระหว่าง 78-96 ซม. ความกว้างเมือกางวอล์คเกอร์ 44 ซม. ความหนาวอล์คเกอร์ 50 ซม. ความสูง 78-96 ซม. น้ำหนัก 5.5 กก. ภาพวอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L    

วอล์คเกอร์พับได้ FS919L

วอล์คเกอร์พับได้ FS919L วอล์คเกอร์อลูมิเนียมททอง พับได้ ปรับความสูงได้ รายละเอียด   วอล์คเกอร์พับได้ FS919L ,walkerFS919L,วอล์คเกอร์สีทองพับเก็บได้    วอล์คเกอร์ FS919L#walkerFS919L คุณลักษณะของ วอล์คเกอร์พับได้ FS919L  วอล์คเกอร์อลูมิเนียมสีทอง ปรับความสูงได้ 78-96 เซ็นติเมตร พับเก็บได้ น้ำหนักวอล์คเกอร์ 4.8 กก.      

ไม้เท้าสี่ขาFS945L

ไม้เท้าสี่ขาFS945L ไม้เท้าสี่ขาฐานแคบ ปรับความสูงได้  เพิ่มเติม   ไม้เท้าสี่ขาFS945L   ไม้เท้าสี่ขาFS945L #caneFS945L ไม้เท้าสี่ขาFS945L – WALKING STICK FS945L ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ น้ำหนักของไม้เท้าสี่ขาFS945L 0.78 กิโลกรัม สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 73-88 เซ็นติเมตร รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขาFS945Lเพิ่มเติมตามตาราง  

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L  ADJUSTABLE STICK FS937L ปรับความสูงได้ มีที่สวมแขนเพื่อให้กระชับ เพิ่มเติม ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L   ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L#stickFS937L คุณสมบัติของไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L ไม้เท้าขาเดียว สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 96-119 ซม. มีทีสวมแขนทำให้กระชับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง