เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้FS894L

เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L

 

เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L รายละเอียด

1673 2562 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L

FS894L 3 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L

   เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L#commodechairFS894L

เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L

 • เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L พับได้ 
  commodeChair FS894L1 135x150 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L
 • ปรับความสูงพื้นถึงที่นั่งถ่ายได้ระหว่าง 45-55 ซม.

  commodeChair FS894L5 150x150 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L
 • น้ำหนักเก้าอี้นั่งถ่าย 3.5 กิโลกรัม
 • ที่นั่งลึก 43 ซม. , พนักพิงสูง 33 ซม.
  property15 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L property14 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L
 • ความกว้างของเก้าอีันั่งถ่าย 45 ซม.
  property18 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L
 • ความหนาของเก้าอี้นั่งถ่าย 48 ซม.
  property19 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L
 • ความสูงเก้าอี้นั่งถ่าย 78-88 ซม.
  property16 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L
 • คุณสมบัติอื่นตามตาราง
   commodeChair FS894Lspect เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L

caution small2 1 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    #vedioFS894L
 • วีดีโอ แสดงวิธใช้เก้าอี้นั่งถ้่าย

 •  

 

 • เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L ถ่ายจริง

 • เก้าอี้นั่งถ่ายFS894 1 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L
  เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L ,Commode chairs FS894L
 • caution small2 1 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L

 

wheelchair mix 1 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L

gertex instrument 1 เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.