โครงการเจอแจกจบ กับผู้ป่วยโควิด19

posted in: Uncategorized | 0

 

ติดโควิดรักษาไหนดี โครงการเจอแจกจบ กับผู้ป่วยโควิด19

โครงการเจอแจกจบ กับผู้ป่วยโควิด    กลุ่มและสิทธิใด

         เมื่อติดเชื้อโควิด  ต้องแยกการลงทะเบียนเพื่อรักษาตามสิทธการรักษา และ คุณสมบัติ อาการของผู้ป่วย สำหรับโครงการ เจอ แจก จบ ที่รับการรักษากับร้านขายยาในโครงการต้องเป็น ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษา บัตรทอง และ ประกันสังคม และต้องเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว

 

typePayment

แยกตามสิทธิ

          สิทธิการรักษาพยาบาล ส่วนมากมักอยู่ใน 3 กลุ่ม คือ สิทธิ บัตรทอง สิทธิประกันสังคม และ สิทธิข้าราชการ เช่น ถ้าจะรับการรักษาที่ร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.ในโครงการ เจอ แจก จบ จะต้องเป็นสิทธิบัตรทอง หรือ ประกันสังคม สามารถเข็คสิทธิได้จาก สปสช 1330 หรือ ร้านขายยาที่ร่วมโครงการ

 

ติดเชื้อโควิดรักษาที่ไหนดี โครงการเจอแจกจบ กับผู้ป่วยโควิด19

 

typecovidpatient

แยกตามกลุ่มผู้ป่วยกลุ่ม

       การแยกตามกลุ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยสีเขียว ผู้ป่วยสีแดง และ ผู้ป่วยสีเหลือง การแยกดูคุณสมบัติและอาการ สำหรับโครงการเจอ แจก จบ ใช้กับผู้ป่วยสีเขียว ที่มีคุณสมบัติตามรูปด้านล่าง 

 

กลุ่มผู้ป่วย โครงการเจอแจกจบ กับผู้ป่วยโควิด19

        

Leave a Reply

Your email address will not be published.