CPAP Auto DreamStar

เครื่องช่วยหายใจ CPAP Auto DreamStar

posted in: product | 0

CPAP Auto DreamStar เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง  ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Obstructive Sleep Apnea) เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจ ทำให้สามารถหายใจได้สะดวกขณะนอนหลับ เพิ่มเติม

CPAP Auto DreamStar

CPAP Auto DreamStar

   #cpapautodreamstar

CPAP Auto DreamStar 

 • วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Obstructive Sleep Apnea) เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจ ทำให้สามารถหายใจได้สะดวกขณะนอนหลับ
 • คุณสมบัติทั่วไป
            -ขนาด กว้าง 23 x ยาว 20 x 12ซม. น้ำหนัก 4-1.5 กก.

                   –สามารถเก็บตัวเครื่อง สายไฟ และอุปกรณ์ได้ในกระเป๋าเก็บอุปกรณ์สีดำในชุด

 • คุณสมบัติทางเทคนิค
 1. รุ่น DreamStarAuto สามารถเลือกปรับได้ทั้งโหมดตั้งค่าเอง (CPAP) และโหมดปรับความดันอัตโนมัติ (APAP)
 2. สำหรับโหมดตั้งค่าเองสามารถปรับค่าความดันได้ตั้งแต่4-20 ซม.น้ำ
 3. สำหรับโหมดอัตโนมัติเครื่องจะปรับความดันให้อัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับอัตราการหายใจของผู้ใช้ สามารถปรับค่าความดันได้ตั้งแต่ 4-20 ซม.น้ำ
 4. มีระบบ Auto On เมื่อใส่หน้ากากและมีการหายใจโดยไม่ต้องกดปุ่ม
 5. มีระบบป้องกันหน้ากากหลุด โดยมีการปรับความดันไปอยู่ในระดับต่ำ และปรับความดันกลับมาปกติเมื่อใส่หน้ากากหรือกดปุ่มที่เครื่อง เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติหลังจากนั้น 30 นาทีถ้าไม่มีการใส่หน้ากากหรือกดปุ่ม
 6. สามารถปรับความดันเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 4 ซม.น้ำและปรับระยะเวลาการเพิ่มความดันได้ 0-45 นาที (Ramp)
 7. มีระบบควบคุมความชื้น เฉพาะรุ่นที่มีกระบอกสำหรับบรรจุน้ำ (with reservoir) สามารถปรับระดับความชื้นได้ 10 ระดับ
 8. มีระบบ Comfort Calibration ลดความดันต้านการหายใจออก
 9. สำหรับโหมดตั้งค่าเอง มีระบบปรับค่าความดันเองเพิ่มหรือลดได้ 1 ระดับ
 10. มีระบบเตือนวันหมดอายุของหน้ากากและ filter
 11. สามารถเก็บข้อมูลภายในเครื่องได้สูงสุดถึง 1 ปี
 12. สามารถ ดาวน์โหลดข้อมูล สถิติอย่างละเอียด ได้โดยใช้ สายUSBหรือ memory cards
 13. ใช้ไฟ AC 100-240V, 50/60 Hz
 • อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
  1. เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก รุ่น DreamStarAuto Evolve/ Info Evolve   1  เครื่อง
  2. ท่อ tubing 1 เส้น
  3. Reusable Filter  1  ชิ้น
  4. ฝาปิดสำหรับรุ่นที่ไม่มีกระบอกสำหรับบรรจุน้ำ 1 ชิ้น

  (สำหรับ DreamStar InfoEvolve with cover และ DreamStar Auto Evolve with cover)           

  1. กระบอกสำหรับบรรจุน้ำ                      1          ชิ้น

  (สำหรับ DreamStar InfoEvolvewith reservoir และ DreamStar Auto Evolve with reservoir)

  1. Memory card 1 อัน
  2. สายไฟและ Adapter แปลงไฟ  1 ชุด
  3. คู่มือประกอบการใช้งาน1 ชุด
  4. กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 1 ใบ
 • เงื่อนไขเฉพาะ เป็นผลิตภัณฑ์ SEFAM ประเทศฝรั่งเศส ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสากล IEC60601-1รับประกัน 2 ปีจากการใช้งานปกติ
 • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Leave a Reply