CPAP EcoStar Auto

AUTO CPAP ECOSTAR AUTO เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง

posted in: product | 0

 

 AUTO CPAP ECOSTAR AUTO เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง  เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับความดันอัตโนมัติได้ (Auto-CPAP)  เพิ่มเติม

1673 2562 AUTO CPAP ECOSTAR AUTO    เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง

CPAP EcoStar Auto AUTO CPAP ECOSTAR AUTO    เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง

    #CPAPAutoEcoStar

 AUTO CPAP ECOSTAR AUTO เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง

            เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับความดันอัตโนมัติได้ (Auto-CPAP)  

  • วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Obstructive Sleep Apnea) เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจ ทำให้สามารถหายใจได้สะดวกขณะนอนหลับ
  • เงื่อนไขเฉพาะ 

        เป็นผลิตภัณฑ์ SEFAM ประเทศฝรั่งเศส 

    

  • caution small2 1 AUTO CPAP ECOSTAR AUTO    เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.