ยังไม่เสร็จ ดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

posted in: topic, topic-health | 0

hearth 293x300 ยังไม่เสร็จ ดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย การลดอัตราตายจากโรคนี้ต้องอาศัยความรู้ในการดูแลตัวเองให้ถูกวิธีและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

วิธีดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • การกินอาหาร
  • ควบคุมน้ำหนัก
  • ควบคุมระดับ ไขมันในเลือด ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
  • พักผ่อน
  • ตรวจสุขภาพ

( โปรดติดตามตอนต่อไป )

สินค้าที่เกี่ยวข้อง เตียงคนไข้ ที่นอนลม โต๊ะคร่อมเตียง เสาน้ำเกลือ รถเข็นคนไข้ ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน เครื่องวัดความดัน

gertex instrument 1 300x16 ยังไม่เสร็จ ดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

Leave a Reply

Your email address will not be published.