เครื่องปรับอุณหภูมิและความชื้น GoodNightH2o

เครื่องปรับอุณหภูมิ-ความชื้น Heated Humidfier GoodKnight H2o

posted in: product | 0

 

เครื่องปรับอุณหภูมิ-ความชื้น Heated Humidfier GoodKnight H2o เพิ่มเติม                                      

1673 2562 เครื่องปรับอุณหภูมิ ความชื้น Heated Humidfier GoodKnight H2o

GoodNightH2o เครื่องปรับอุณหภูมิ ความชื้น Heated Humidfier GoodKnight H2o

                                

   #goodknighth2o

เครื่องปรับอุณหภูมิ-ความชื้น Heated Humidfier GoodKnigh H2o

           ใช้สำหรับปรับสภาพความชื้นและอุณหภูมิในการใช้เครื่อง CPAP รุ่น Ecostar info และ Ecostar Auto เท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมต่อการทำงานของระบบทางเดินหายใจ ลดความแห้งและอาการระคายเคือง

  • เงื่อนไขเฉพาะ

        -เป็นผลิตภัณฑ์ SEFAM ประเทศฝรั่งเศส 

  • caution small2 1 เครื่องปรับอุณหภูมิ ความชื้น Heated Humidfier GoodKnight H2o

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.