บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด

gertexhospitalinhome 150x150 HOME PAGE 2024

 

” Hospital in Home ”   เครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในบ้านที่มีผู้ป่วย เช่น รถเข็นู้ป่วย เตียงผู้ป่วย โต๊ะคร่อมเตียง ที่นอนลม นอกจากนี้  บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. ยังจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลและห้องพยาบาล เช่น เครื่องดูดเสมหะ เครื่องทำคลอด เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

 

 

 

DBD VERIFIED เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อติดตั้งบน website การขายสินค้าหรือบริการออนไลน์

บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จํากัด ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมาย DBD VERIFIED ระดับ silver ต่อเนื่องมาทุกปี ตั้งแต่ปีคศ. 2016 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

 

dbd verified 1 HOME PAGE 2024
**since 2016**
dbd verify 66 450x370 HOME PAGE 2024
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2566
DBDverify64 450x370 HOME PAGE 2024
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2564
DBD verify 2563 450x370 HOME PAGE 2024
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2563
dbdverify2562 2563 450x370 HOME PAGE 2024
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2562
DBDverify06 25611 450x370 HOME PAGE 2024
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2561
dbdverify60 450x370 HOME PAGE 2024
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2560
dbdverify59 450x370 HOME PAGE 2024
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2559
dbdverified2558 450x370 HOME PAGE 2024
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2558
%name HOME PAGE 2024