เสาน้ำเกลือ เสาแขวนน้ำเกลือ มีทั้งรุ่นที่เป็นเสาสแตนเลสและเหล็กพ่นสี ใช้สำหรับแขวนน้ำกลือหรือสารอาหารเวลาให้คนไข้ทางสายยาง มีทั้งแบบทั้งต้น คือเสาพร้อมฐานมีล้อสามารถเคลื่อนย้ายง่าย และแบบเฉพาะเสาเสียบเข้ากับข้างเตียงผู้ป่วย ทั้งเสาน้ำเกลือ แบบมีฐาน และ แบบเสียบกับข้างเตียงผู้ป่วย สามารถปรับความสูงได้ เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที108/2557

เสาน้ำเกลือ เสาแขวนน้ำเกลือ
เสาน้ำเกลือ เสาแขวนน้ำเกลือ

   เสาน้ำเกลือ เสาแขวนน้ำเกลือ#ivstand

เสาน้ำเกลือ เสาแขวนน้ำเกลือ
 -มีทั้งรุ่นที่เป็นเสาสแตนเลสและเหล็กพ่นสี
 -ใช้สำหรับแขวนน้ำกลือหรือสารอาหารเวลาให้คนไข้ทางสายยาง
 -มีทั้งแบบเสาน้ำเกลือพร้อมฐานและแบบเฉพาะเสาเสียบเข้ากับข้างเตียงผู้ ป่วย 
 -สามารถปรับความสูงได้

เสาน้ำเกลือ เสาแขวนน้ำเกลือ รายการ

IVSTANDMENU

 

เสาแขวนน้ำเกลือไม่มีฐาน
IV STAND KY-G1
สาน้ำเกลือ 5 แฉกฐานพลาสติก
IV STAND KY-G2
เสาแขวนน้ำเกลือ IV STAND KY-G1 เสาแขวนน้ำเกลือ IV STAND KY-G2
สั่งซื้อรถเข็นคนป่วย สั่งซื้อรถเข็นคนป่วย
เสาน้ำเกลือฐานเหล็ก
IV STAND KY-G3
 สาน้ำเกลือสแตนเลส 4 แฉก
IV STAND KY-G5
เสาแขวนน้ำเกลือ IV STAND KY-G3 เสาแขวนน้ำเกลือ IV STAND KY-G5
สั่งซื้อรถเข็นคนป่วย สั่งซื้อรถเข็นคนป่วย
เสาน้ำเกลือฐานเหล็ก ชุบโครเมื่ยม 5 แฉก
IV STAND KY-G7 
 
เสาแขวนน้ำเกลือ IV STAND KY-G7  
สั่งซื้อรถเข็นคนป่วย  
เสาน้ำเกลือ-FS514  
สินค้าใหม่เร็วๆนี้  FS514  

 

 

KY-G1

 

 

เสาแขวนน้ำเกลือไม่มีฐาน KY-G1 IV STAND KY-G1

เสาแขวนน้ำเกลือ IV STAND KY-G1
เสาแขวนน้ำเกลือแบบไม่มีฐาน
 

ใช้เสียบเข้ากับ เตียงคนไข้ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มีช่องสำหรับเสียบ75 ซม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

เสาแขวนน้ำกลือ
กลับสู่เมนูเสาแขวนน้ำเกลือ

 

KY-G2

 

 

เสาน้ำเกลือ5แฉกฐานพลาสติก KY-G2

เสาน้ำเกลือฐานพลาสติก 5 แฉก พร้อมล้อ 5 ล้อ

ปรับส่วนสูงได้ระหว่าง1130-1975 ซม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

เสาแขวนน้ำกลือ
กลับสู่เมนูเสาแขวนน้ำเกลือ

 

KY-G3

เสาน้ำเกลือ KY-G3

เสาน้ำเกลือ ฐานเหล็ก พร้อมล้อ

ปรับส่วนสูงได้ระหว่าง 1230-2080 ซม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

KY-G5

เสาน้ำเกลือสแตนเลส ฐาน4แฉก KY-G5

เสาน้ำเกลือ ฐานสแตนเลส4แฉก พร้อมล้อ 4ล้อ

ปรับส่วนสูงได้ระหว่าง 1200-2000 ซม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เสาแขวนน้ำกลือ
กลับสู่เมนูเสาแขวนน้ำเกลือ

 

KY-G7

เสาน้ำเกลือ ฐาน5แฉก KY-G7

เสาน้ำเกลือ ฐานเหล็กชุบโครเมื่ยม 5แฉก พร้อมล้อ 5 ล้อ

ปรับส่วนสูงได้ระหว่าง 1130-1900 ซม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

เกล็ดความรู้สุขภาพ รายวัน

ข้อควรปฏิบัติ-ได้รับยาสม่ำเสมอ21/10/2558 วิธีดูยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ

บางท่านชอบเก็บยาเหลือใช้ หรือ สำรองยาไว้ เวลาจะมาใช้ ควรตรวจสภาพยาว่ายังใช้ได้หรือไม่ดังนี้

-ดูจากข้อมูลวันหมดอายุยา ที่ข้างกล่อง ข้างขวด หรือบนแผงยา

-ดูจากลักษณะภายนอกของยา เช่น สี หรือ กลิ่นที่เปลี่ยนไป ยาผงหรือยาเม็ดชื้น ยาน้ำตกตะกอน แยกชั้น

-หากไม่มีวันหมดอายุระบุไว้ หรือ ยายังอยู่ในสภาพดี ก็ให้ดูจากวันที่รับยานั้นมา หากได้รับมานานเกินกว่า 6 เดือน-1ปี ก็ไม่ควรใช้ออีกต่อไป (ขึ้นอยู่กับประเภทของยา หากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาเภสัชกร

บทความใหม่
” ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างของความแก่ “ติดตามPOST

“รถเข็นเดินทางเพื่อพาผู้ป่วย ผู้สูงวัย เดินทาง “