เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ ก่อนใช้ควรอ่านคู่มือการใช้และคำเตือนให้ละเอียด

****ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง****

 

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-10W
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-10W

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-10W

-รายละเอียดสินค้าคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม -ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น 
฿29,500.00 Add to cart
เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-3W 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-3W 

-รายละเอียดสินค้าคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม -ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น 
฿13,000.00 Add to cart
เครื่องผลิตออกซิเจน7F-5W 
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-5W 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-5W

-รายละเอียดสินค้าคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม -ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น   
฿18,000.00 Add to cart
เครื่องผลิตออกซิเจน7F-8W
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-8W 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-8W  

-รายละเอียดสินค้าคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม -ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น                     
฿25,000.00 Add to cart
เครื่องผลิตออกซิเจน8F-3AW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 8F-3AW

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 8F-3AW

-รายละเอียดสินค้าคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม -ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น     
฿13,000.00 Add to cart
เครื่องผลิตออกซิเจน8F-5AW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 8F-5AW

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 8F-5AW

-รายละเอียดสินค้าคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม -ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น       
฿18,500.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความหน่าแน่นของออกซิเจนในเลือดJAY-10 เครื่องผลิตออกซิเจนJAY-10
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN JAY-10

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN JAY-10

-รายละเอียดสินค้าคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม -ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น           
฿33,000.00 Add to cart
เครื่องผลิตออกซิเจนJAY-3
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN JAY-3.

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-3 

-รายละเอียดสินค้าคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม -ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น         
฿13,000.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความหน่าแน่นของออกซิเจนในเลือดJAY-5, เครื่องผลิตออกซิเจนJAY-5
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN JAY-5

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN JAY-5

-รายละเอียดสินค้าคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม -ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น        
฿18,000.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความหน่าแน่นของออกซิเจนในเลือดJAY-8, เครื่องผลิตออกซิเจนJAY-8
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN JAY-8

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN JAY-8 

-รายละเอียดสินค้าคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม -ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น           
฿31,000.00 Add to cart