เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก ราวปีกนก SKD-A (D6D )
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวปีกนก SKD-A (D6D)
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวปีกนก SKD-A (D6D) ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1935/2566 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก ราวปีกนก SKD-A (D6D ) ปรับสูง-ต่ำ ปรับงอเข่า และ ปรับยกส่วนหลัง ได้
เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K ) ฟังชั่นปรับยกส่วนหลังได้ เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K ) งอเข่าได้ เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K ) ฟังชั่นปรับสูง-ต่ำได้
     

 

  -ปรับยกส่วนหลัง  (0-75◦(±10◦))   -ปรับงอขา  (0-35◦(±10◦))  -ปรับสูง-ต่ำ (480-820 mm)   ขนาดเตียงผู้ป่วย 2260*1090*480-820 mm  รับน้ำหนักคนป่วยได้สูงสุด 250 กก. คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
฿1.00 Add to cart
เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K )
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวสไลด์ SKD-A (A6K)
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวสไลด์ SKD-A (A6K)  ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1935/2566 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวสไลด์ SKD-A (A6K)  ปรับยกส่วนหลัง ปรับงอเข่า และปรับสูง-ต่ำได้ รับน้ำหนักคนป่วยได้สูงสุด 200 กก. ขนาดเตียงผู้ป่วย ยาว 2110*กว้าง 960* สูง 400-710 mm (ปรับความสูงได้) เพิ่มเติม ปรับสูง-ต่ำ ปรับงอเข่า (Knee-rest Adjustment) และ ปรับยกส่วนหลัง (Back- rest Adjustment)  ได้
ฟังชั่นปรับสูง-ต่ำได้ ฟังชั่นปรับงอเข่าได้ ฟังชั่นปรับยกส่วนหลังได้
    ปรับ สูง-ต่ำ 400-710 mm     ปรับงอเข่า 0-35◦(±10◦)     ปรับงอเข่า 0-35◦(±10◦) รับน้ำหนักคนป่วยได้สูงสุด 200 กก.  ขนาดเตียงผู้ป่วย ยาว 2110*กว้าง 960* สูง 400-710 mm คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
฿23,000.00 Add to cart
เตียงมือหมุน2ไก ราวสไลด์ SK-C1 (V2K)
เตียงมือหมุน2ไก ราวสไลด์ SK-C1 (V2K)
เตียงมือหมุน2ไก ราวสไลด์ SK-C1 (V2K) ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1935/2566 เตียงมือหมุน2ไก ราวสไลด์ SK-C1 (V2K) ปรับยกส่วนหลัง(Back- rest Adjustment)   ปรับงอขาได้ (Knee-rest Adjustment) -ปรับยกส่วนหลัง 0-70◦(±5◦) -ปรับงอเข่า 0-38◦(±5◦)
เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K ) งอเข่าได้
  ขนาดเตียงผู้ป่วย 2130*995*500 mm รับน้ำหนักคนป่วยได้สูงสุด 200 กก. คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
฿12,800.00 Add to cart