เก้าอี้นั่งถ่าย JM894-PD

฿1,800.00

เก้าอี้นั่งถ่าย JM894-PD

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1935/2566

เก้าอี้นั่งถ่าย JM894-PD

โครงสร้างรถเข็นผู้ป่วย : เหล็ก    น้ำหนักเก้าอี้นั่งถ่าย 6.5 กิโลกรัม  รับน้ำหนักได้ 120 กก. ที่นั่ง กว้าง 440 mm. , ลึก 430 mm. ปรับความสูงได้ ระหว่าง 420-520 cm. พับเก็บได้

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้