เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-5W 

฿16,500.00

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-5W  

 เครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศ ช่วงไหล 0.5-5ลิตร/นาที ความเข้มข้นของO2 95.5%-87%

เพิ่มเติม

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-5W
64-2-2-2-0006774

หมายเหตุ เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-5W

-ไม่คิดค่าส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง

-สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น 

สอบถาม เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของOXYGEN 7F-5W