เตียงมือหมุน2ไก ราวสไลด์ SK-C1 (V2K)

เตียงมือหมุน2ไก ราวสไลด์ SK-C1 (V2K) ปรับยกส่วนหลัง ปรับงอขาได้  รับน้ำหนักคนป่วยได้สูงสุด 200 กก. เพิ่มเติม
เตียงผู้ป่วยมือหมุน 2 ไก ราวสไลด์ SK-C1 (V2K )