เตียงมือหมุน3ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K)

฿18,000.00

เตียงมือหมุน3ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K)

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1935/2566

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวสไลด์ SKD-A (A6K)  ปรับยกส่วนหลัง ปรับงอเข่า และปรับสูง-ต่ำได้ รับน้ำหนักคนป่วยได้สูงสุด 200 กก. ขนาดเตียงผู้ป่วย ยาว 2110*กว้าง 960* สูง 400-710 mm (ปรับความสูงได้) เพิ่มเติม

ปรับยกส่วนหลัง(Back- rest Adjustment)   ปรับงอขา(Knee-rest Adjustment)  และปรับสูง-ต่ำได้
 ปรับยกส่วนหลัง 0-75◦(±10◦)
 ปรับงอเข่า 0-35◦(±10◦)
 ปรับ สูง-ต่ำ 400-710 mm

เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K ) ฟังชั่นปรับสูง-ต่ำได้ เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K ) งอเข่าได้ เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K ) ฟังชั่นปรับยกส่วนหลังได้

 

 

 

 

ขนาดเตียงผู้ป่วย2110*960*400-710 mm

รับน้ำหนักคนป่วยได้สูงสุด 200 กก.

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้