เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1

฿1.00

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1 อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation)  สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก  วัดอัตราการเต้นของหัวใจ  แสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  (SpO2) , อัตราการเต้นชีพจร (PR) และสถานะแบตเตอรี่ บบหน้าจอ LED

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C1
Fingertip Pulse Oximeter รุ่น MD300C1

คำเตือน/ข้อควรระวัง

– ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการใช้ MRI หรือ CT และอาจได้รับผลกระทบจากเครื่องศัลยกรรมไฟฟ้า (ESU)

– ใช้เพื่อประกอบการประเมินผู้ป่วยเท่านั้น ต้องใช้วิธีการประเมินอื่น ๆ และการสังเกตร่วมด้วย

– ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการระเบิด

-อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

หมายเหตุ

-ส่งฟรีพัสดุลงทะเบียน EMS เพิ่ม 100 บาท

-สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น