เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1 อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก รวมทั้งยังสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ   ใช้งานโดยการหนีบที่บริเวณปลายนิ้วของผู้ใช้งาน  เพิ่มเติม

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C1หมายเหตุ

-ส่งฟรีพัสดุลงทะเบียน EMS เพิ่ม 100 บาท

-สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น