เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้วMD 300C1

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1

 

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1 เพิ่มเติม

1673 2562 300x35 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1

pulseOximeterMD300C1 3 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1

     #MD300C1

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1

  • วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก ทารกแรกเกิด
  • วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-99% ค่าความคลาดเคลื่อน 80-99% ±2%
  • วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-235 bpm ค่าความคลาดเคลื่อน 30-99bpm±2bpm
  • การแสดงผลหน้าจอ LCD
  • แสดงเครื่องหมายเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
  • ขนาดเครื่อง 58*32*34 ม.ม. น้ำหนัก 50 กรัม
  • แบตเตอรี่ที่ใช้ ถ่านอัลคาไลน์ 2 ก้อน หรือถ่านชาร์ต สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง 30 ชม.ในสภาวะการใช้ปกติ
  • caution small2 1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1

 

เครือ่งวัดออกซิเจนที่นิ้วรุ่นอื่นๆ

pulseOximeterMD300CF3 150x150 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1 pulseOximeterMD300C29 150x150 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1pulseOximeterMD300C29 1 1 150x150 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1pulseOximeterMD300CF3 1 1 150x150 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.