เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้วMD 300C29

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29

 

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29    เพิ่มเติม

1673 2562 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29

pulseOximeterMD300C29 1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29

 

     #MD300C29

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29

  • วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก 
  • วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-99% ค่าความคลาดเคลื่อน 80-99% ±2%, 70-79%±3%,≤69% no definition
  • วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-235 bpm ค่าความคลาดเคลื่อน 30-99bpm±2bpm,100-235bpm±2%
  • การแสดงผลหน้าจอ Dual color OLED
  • แสดงเครื่องหมายเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
  • ขนาดเครื่อง 58*32*34 ม.ม. น้ำหนัก 50 กรัม
  • แบตเตอรี่ถ่านอัลคาไลน์ AAA 1.5V  600mAh สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง 30 ชม.ในสภาวะการใช้ปกติ
  • caution small2 1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29

 

เครือ่งวัดออกซิเจนที่นิ้วรุ่นอื่นๆ

pulseOximeterMD300CF3 150x150 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29pulseOximeterMD300C1 150x150 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29

pulseOximeterMD300CF3 1 1 150x150 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29

Leave a Reply

Your email address will not be published.