เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้วMD300Cf3,pulseOximeterMD300CF3

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3

 

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3      เพิ่มเติม

1673 2562 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3

pulseOximeterMD300CF3 1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3

 

  #MD300C29

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3

  • วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก 
  • วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-100% ความคลาดเคลื่อน 70-100% ±2%, 0-69% no definition
  • วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-250 bpm ความคลาดเคลื่อน 30-99bpm±2bpm,100-250bpm±2%
  • การแสดงผลหน้าจอ Dual color OLED
  • แสดงสถานะปัจจุบันแบตเตอรี่
  • ขนาดเครื่อง 60*32*34 ม.ม. น้ำหนักเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3 50 กรัม
  • เครื่องปิดอัตโนมัติ
  • caution small2 1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3

 

เครือ่งวัดออกซิเจนที่นิ้วรุ่นอื่นๆ

pulseOximeterMD300C29 1 1 150x150 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3pulseOximeterMD300C1 150x150 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.