ไม้เท้าFS937L ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

 

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L  ADJUSTABLE STICK FS937เพิ่มเติม

1673 2562 ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

ไม้เท้าFS937L ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

  ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L#stickFS937L

คุณสมบัติของ  ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L

 • ไม้เท้าขาเดียว
 • สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 96-119 ซม.
 • มีทีสวมแขนทำให้กระชับ
 • รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง
 • caution small2 1 ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L
 •  

 

stickcover1 ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L
อุปกรณ์พยุงร่างกาย : ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ ไม้ค้ำยัน

gertex instrument 1 ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

Leave a Reply

Your email address will not be published.