ยังไม่เสร็จ ดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

posted in: topic, topic-health | 0

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย การลดอัตราตายจากโรคนี้ต้องอาศัยความรู้ในการดูแลตัวเองให้ถูกวิธีและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด วิธีดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด การกินอาหาร ควบคุมน้ำหนัก ควบคุมระดับ ไขมันในเลือด ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี พักผ่อน ตรวจสุขภาพ ( โปรดติดตามตอนต่อไป ) สินค้าที่เกี่ยวข้อง เตียงคนไข้ ที่นอนลม โต๊ะคร่อมเตียง เสาน้ำเกลือ รถเข็นคนไข้ ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน เครื่องวัดความดัน