การตั้งครรภ์-ภาวะเส้นเลือดขอด

posted in: topic | 0

  การตั้งครรภ์-ภาวะเส้นเลือดขอด                 ทำไมภาวะการตั้งครรภ์จึงมีภาวะเส้นเลือดขอดมากกว่าประชาชนทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม      #PregnancyandVaricosevein การตั้งครรภ์-ภาวะเส้นเลือดขอด               เนื่องจากสตรีตั้งครรภ์มีภาวะเลือดข้นกว่าปกติ มีการกดทับเส้นเลือดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น จึงเป็นเหตุให้พบภาวะเส้นเลือดขอดในสตรีตั้งครรภ์มากกว่าประชาชนทั่วไป                ในช่วงหลังคลอดบุตร มดลูกมีขนาดลดลง ทำให้การกดทับเส้นเลือดน้อยลง ภาวะเส้นเลือดขอดจึงอาจลดลง แต่ก็อาจยังหลงเหลือใหสังเกตเห็นได้อยู่บ้าง   … Continued