รถเข็นผู้ป่วยFS903

รถเข็นผู้ป่วยFS903 รถเข็นเปิดข้างได้ ถอดที่วางเท้าได้ เพิ่มเติม รถเข็นผู้ป่วย FS903 ♦ เปิดข้างได้ ถอดที่วางเท้าได้ ♦    รถเข็นผู้ป่วยFS903#wheelchairFS903 คุณสมบัติของ รถเข็นผู้ป่วยFS903  (wheelchair FS903) รถเข็นผู้ป่วย FS903 ออกแบบให้เปิดข้างได้ รถเข็นผู้ป่วย FS903 ออกแบบให้ถอดที่วางเท้าได้ รับน้ำหนักได้ 100 กก.  ความกว้างของรถเข็นผู้ป่วยเมื่อกางออกเต็มที่ 65 ซม. , ความสูงรถเข็นผู้ป่วย 86 ซม. เบาะกว้าง 46 ซม., เบาะนั่งสูงจากพื้น 50 ซม. ล้อหลัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 58 … Continued