รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาค

posted in: topic | 0

  การบริจาครถเข็นผู้สูงอายุ อีกทางเลือกการบริจาค          คนไทยมีนิสัยชอบทำบุญ ไม่ว่าจะเนื่องในโอกาสใด ทั้ง วันเกิด วันแต่งงาน วันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนถึงวันตาามประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รถเข็นผู้สูงวัยเป็นอีกทางเลือกในการบริจาคในโอกาสสำคัญต่างๆ   การบริจาครถเข็นผู้สูงอายุ อีกทางเลือกของการบริจาค          -การบริจาครถเข็นตามสถานพยาบาล เพื่อคนไข้ที่สูงวัย และคนไข้ทั่วไปที่มาโรงพยาบาลจะได้ใช้           -การทำบุญกับผู้สูงอายุ ตามบ้านพักคนชราก็เป็นอีกหนึ่งของการทำบุญที่นิยมกัน โดยชวนเพื่อนๆ ญาติ จัดกิจกรรมบันเทิงให้ผู้สูงอายุ นำสิ่งของอาหารไปบริจาค … Continued

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัย

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัย  ชมแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญหลายแห่ง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพิ่มเติม พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัย     #tour wheelchair พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัย    พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร , อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนพร้อมกันเป็นมรดกโลก  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 ประกอบด้วยวัดโบราณหลายวัด ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี จึงสมควรจะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม การเดินทางครั้งนี้ ใช้รถยนต์ตลอดการเดินทาง โดยเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ ผ่านจ.อยุธยา  จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี จ.ชัยนาท แวะทานข้าวเที่ยงที่ ร้านนายตี๋ลูกชิ้นปลากราย3รส จ.นครสวรรค์ เดินทางต่อผ่านจ.กำแพงเพชร แวะเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร … Continued

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นทำบุญ ณ. วัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคูณ)

  พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นคนไข้ทำบุญวัดบ้านไร่(วัดหลวงพ่อคูณ)            รายละเอียดการเดินทาง การทำบุญที่พระอุโบสถ ชมวิหารเทพวิทยาคม เพิ่มเติม      พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นคนไข้ทำบุญวัดบ้านไร่(วัดหลวงพ่อคูณ) #watbanlai พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นคนไข้ทำบุญวัดบ้านไร่(วัดหลวงพ่อคูณ)            วัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคูณ) ตั้งอยู่ใน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เนืองจากมีหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระเกจิชื่อดังซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาทั่วไป เป็นเจ้าอาวาส            หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นเจ้าอาวาสที่พัฒนาวัดมากที่สุด … Continued