วัคซีนป้องกันโรค

posted in: topic | 0

  วัคซีนป้องกันโรค              การฉีดวัคซีน ต้องฉีดให้เหมาะสมตามอายุ และการฉีดกระตุ้นเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานต้องใหตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ตรางด้านล่างแสดงวัคซีนป้องกันโรคที่ควรฉีดสำหรับบุคลาการทางการแพทย์และในวัยต่างๆ  เพิ่มเติม  #vaccine วัคซีนป้องกันโรค                 ตรางแสดงวัคซีนป้องกันโรคที่ควรฉีดสำหรับบุคลาการทางการแพทย์และในวัยต่างๆ ซึ่งต่างกัน เพิ่มเติม            วัคซีนป้องกันโรค ในแต่ละวัย โปรแกรมการฉีดจะต่างกัน ตามโอกาสที่จะติดโรค และความรุนแรงของโรคถ้าเป็นในวัยต่างๆ  เช่น วัคซีนงูสวัด ควรฉีดเฉพาะในผู้สูงอายุ ความถี่ในการฉีดจะแสดงในตราง เช่น … Continued