7วิธีล้างมือให้สะอาด

posted in: topic | 0

  7วิธีล้างมือให้สะอาด          ขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างถูกวิธี ขอบคุณข้อมูลจาก กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร   7วิธีล้างมือให้สะอาด               มือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับเชื้อโรคได้มากกว่าส่วนอื่น เป็นสื่อนำเชื้อโรคเข้าร่างกาย เมื่อมีการหยิบอาหารเข้าปาก ป้ายตา ป้ายจมูก  หรือสัมผัสผิวหนังส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลผู้สูงวัย หรือ ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนอกจากจะเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็นคนไข้ ที่นอนลม ฯลฯ  บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต้องเน้นเรื่องความสะอาดเพราะต้องสัมผัสผู้ป่วย การล้างมือให้ถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญมาก     … Continued