สมาร์ทโฟน อันตรายจากการใช้ที่แฝงอยู่

posted in: topic, topic-health | 0

  สมาร์ทโฟน อันตรายจากการใช้ที่แฝงอยู่              การใช้ที่ไม่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ เช่น ผลต่อตา ผลต่อกล้ามเนื้อบริเวณไหล่  เพิ่มเติม      #smartphonedanger สมาร์ทโฟน อันตรายจากการใช้ที่แฝงอยู่ ปัจจุบัน อัตราการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นเป็นทวีคูณ การใช้สมาร์ทโฟนวันละหลายๆชั่วโมง ทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายโดยไม่รู้ตัว ผลเสียที่เกิดขึ้น ได้แก่ ผลต่อดวงตา ผลต่อนิ้วที่กดแป้น ติดเชื้อต่างๆ กล้ามเนี้อบริเวณบ่าไหล่ตึง ปวด ความเครียดที่เกิดโดยไม่รู้ตัว ผลต่อดวงตา           การจ้องสมาร์ทโฟนเป็นระยะนานๆ มีผลทำให้กล้ามเนื้อรองดวงตรตึงและเกร็ง ทำให้มีอาการเบลอ หรือดวงตาเมื่อยล้าได้ การป้องกัน พยายามละสายตาจากหน้าจอ อย่าจ้องหน้าจอเป็นระยะนานๆ … Continued