ข้อเข่าเสื่อม

posted in: topic, topic-health | 0

  ข้อเข่าเสื่อม       ปัจจัย อาการ การป้องกันข้อเข่าเสื่อม  ข้อเข่าเสื่อม       ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคข้อเสื่อมที่เกิดขึ้นที่เข่า มักพบในคนอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป โดยมักเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ขาย เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนที่ข้อ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่วนอื่นๆของเข่า เช่น เข่าบวม เหยียดไม่สุด  ปวด กรณีเป็นมากๆำให้เข่าผิดรูป โก่งงอ       ปัจจัยที่ทำให้เกิด ข้อเข่าเสื่อม อายุเพิ่มขึ้น ่ รับน้ำหนักมาก ต้องยืน เดินเป็นประจำ หรืออยู่ในที่พับมากเกินไป เช่น นั่งคุกเข่า นั่งยองๆ บาดเจ็บหรือโรคอื่นๆที่ทำให้กระดูกอ่อนตรงผิวสึกกร่อน หรือ มีความผิดปกติของกระดูก และ ข้อ … Continued