เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20 ใช้ชั่งน้ำหนักเด็กทารก ชั่งได้สูงสุด 20 กก. ข้อมูลจำเพาะ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล PROGRESS RCS-20         PROGRESS RCS-20 ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับเด็กระบบดิจิตอล ขนาดเครื่องชั่ง กว้าง x ยาว x สูง 322x545x142 มิลลิเมตรปรอท ขนาดถาดรองเด็ก กว้าง x ยาว 270×545 มิลลิเมตร น้ำหนักเครื่องชั่ง ( รวมถาดรองเด็ก ) 2.6 … Continued