เครื่องดูดเสมหะYX930D

posted in: product, product-suction | 0

เครื่องดูดเสมหะYX930D เครื่องซัคชั่นไฟฟ้า ปรับช่วงแรงดูดได้ระหว่าง 0.02 MPa∼0.09 MPa  อัตราการไหล (ลิตร/นาที) ≥40 รายละเอียดเพิ่มเติม   เครื่องดูดเสมหะYX930D        #suctionYX930D เครื่องดูดเสมหะYX930D น้ำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม ระดับแรงดูดสูงสุด (MPa) ≥0.09 (680 mmHg) การปรับช่วงแรงดูด 0.02 MPa∼0.09 MPa อัตราการไหล (ลิตร/นาที) ≥40 ขนาดขวดบรรจุ(มล.) 2500×2(glass) สามารถเลือกใช้สวิทซ์ที่มือหรือเท้าได้  ใช้กำลังไฟฟ้า ∼220V ,50 Hz บรรจุภัณฑ์(ซม.) 46.5 x 42.5 x 92   … Continued

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D

posted in: product, product-suction | 0

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D การทำงานใช้ไฟฟ้า ปรับแรงดูดได้ตั้งแต่ 0.02 MPa-0.09 MPa อัตราการไหลสูงสุด ≥ 32 ลิตรต่อนาที รายละเอียด เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D  (electronic suction YX932D)      เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D #suctionYX932D คุณสมบัติของ เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX932D ได้สูงสุด 0.09 MPa ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX932D ได้ตั้งแต่ 0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด) อัตราการไหลสูงสุด ≥ 32 ลิตรต่อนาที ขวดบรรจุของเหลว 2500 มิลลิลิตร / ขวด (2ขวด) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 150V … Continued

เครื่องดูดเสมหะYX980D

เครื่องดูดเสมหะYX980D เครื่องซัคชั่นYX980D เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า เครื่องดูดของเหลวไฟฟ้า ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะได้ตั้งแต่0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด) ขวดบรรจุของเหลว 4000มิลลิลิตร / ขวด จำนวน2ขวด 2000มิลลิลิตร/ขวดจำนวน2ขวด อัตราการไหลสูงสุด ≥ 80 ลิตรต่อนาที เพิ่มเติมรายละเอียด  เครื่องดูดเสมหะYX980D ( electronic suction YX980D)      เครื่องดูดเสมหะYX980D#suctionYX980 คุณสมบัติของ เครื่องดูดเสมหะYX980D ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะYX980Dได้สูงสุด 0.09 MPa ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะYX980Dได้ตั้งแต่ 0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด) อัตราการไหลสูงสุด ≥ 80 ลิตรต่อนาที ขวดบรรจุของเหลว ปริมาตร 4000มิลลิลิตร … Continued

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX940D ( electronic suction YX940D )

เครื่องดูดเสมหะYX940D  อัตราการไหลสูงสุด ≥ 40 ลิตรต่อนาที ขวดบรรจุของเหลว2ขวด รายละเอียด    เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX940D ( electronic suction YX940D )      เครื่องดูดเสมหะYX940D #suctionYX940D คุณสมบัติของเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX940D ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะได้สูงสุด 0.09 MPa ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะได้ตั้งแต่ 0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด) อัตราการไหลสูงสุด ≥ 40 ลิตรต่อนาที ขวดบรรจุของเหลว 3000มิลลิลิตร / ขวด (2ขวด) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 250V ไฟฟ้าที่ใช้ ˜ 220V ± 10% , 50Hz น้ำหนักเครื่อง … Continued