เครื่องดูดเสมหะYX930D

posted in: product, product-suction | 0

เครื่องดูดเสมหะYX930D เครื่องซัคชั่นไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ปรับช่วงแรงดูดได้ระหว่าง 0.02 MPa∼0.09 MPa  อัตราการไหล (ลิตร/นาที) ≥40 รายละเอียดเพิ่มเติม    เครื่องดูดเสมหะYX930D        #suctionYX930D เครื่องดูดเสมหะYX930D น้ำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม ระดับแรงดู่สูงสุด (MPa) ≥0.09 (680 mmHg) การปรับช่วงแรงดูด 0.02 MPa∼0.09 MPa อัตราการไหล (ลิตร/นาที) ≥40 ขนาดขวดบรรจุ(มล.) 2500×2(glass) ใช้กำลังไฟฟ้า ∼220V ,50 Hz บรรจุภัณฑ์(ซม.) 46.5 x 42.5 x 92   … Continued

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX932D

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX932D การทำงานใช้ไฟฟ้า รายละเอียด เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX932D ( electronic suction YX932D )      เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D #suctionYX932D คุณสมบัติของ เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX932D ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932Dได้สูงสุด 0.09 MPa ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932Dได้ตั้งแต่ 0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด) อัตราการไหลสูงสุด ≥ 32 ลิตรต่อนาที ขวดบรรจุของเหลว 2500 มิลลิลิตร / ขวด (2ขวด) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 150V ไฟฟ้าที่ใช้ ˜ 220V ± 10% , … Continued

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX940D ( electronic suction YX940D )

เครื่องดูดเสมหะYX940D รายละเอียด  เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX940D ( electronic suction YX940D )      เครื่องดูดเสมหะYX940D #suctionYX940D คุณสมบัติของเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX940D ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะได้สูงสุด 0.09 MPa ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะได้ตั้งแต่ 0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด) อัตราการไหลสูงสุด ≥ 40 ลิตรต่อนาที ขวดบรรจุของเหลว 3000มิลลิลิตร / ขวด (2ขวด) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 250V ไฟฟ้าที่ใช้ ˜ 220V ± 10% , 50Hz น้ำหนักเครื่อง 25.5 กิโลกรัม ขนาดเครื่อง 380x270x890 มม. … Continued