เติมเต็มให้กระดูก

posted in: topic, topic-health | 0

  บทความนี้เสนอเทคนิคในการเติมเต็มให้กระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ต้องเป็นมนุษย์รถเข็นคนป่วย เนื่องจากกระดูกหัก หรือโครงสร้างกระดูกของร่างกายเปลี่ยนแปลงทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก เกิตความเจ็บป่วย เทคนิคการเติมเต็มให้กระดูก -การเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง -เลื่อกรับประทานอาหารที่มีวิตตามิน D3 ประมาณสูง -การออกกำลังกาย   แคลเซี่ยม แคลเซี่ยม เป็นเกลือแร่ที่มีมากที่สุดในร่างกาย 99%ของแคลเซี่ยมในร่างกายอยู่ที่กระดูกและฟัน ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง ที่เหลืออยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ และของเหลวในร่างกาย ซึ่งจำเป็นต่อขบวนการเมตาบอลิซึ่มของเซลในร่างกาย การหดตัวาของกล้ามเนื้อ การส่งผ่านของระบบประสาทในร่างกาย การขาดแคลเซี่ยมทำให้เกิดภาวะกระดูกเสื่อม โปรดติดตามตอนต่อไป