โรคหัวใจและหลอดเลือด

posted in: topic, topic-health | 1

  โรคหัวใจและหลอดเลือด               อาการ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน   โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่เกิดจากการผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด (malformation of the heart or the large blood vessels near the heart ) เหตุที่เราต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับโรคนี้ เนื่องจาก โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุหลักของการตายอันดับ 1 ของโลก ทุกๆ 15 นาที มีคนไทยตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในคนไทยเพิ่มขึ้นถึง 3 … Continued