ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L  ADJUSTABLE STICK FS937L ปรับความสูงได้ มีที่สวมแขนเพื่อให้กระชับ เพิ่มเติม ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L   ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L#stickFS937L คุณสมบัติของไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L ไม้เท้าขาเดียว สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 96-119 ซม. มีทีสวมแขนทำให้กระชับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง    

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L (ADJUSTABLE STICK FS933L)

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L ปรับความยาวได้ มีที่สวมแขนให้กระชับ รายละเอียด ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L (ADJUSTABLE STICK FS933L)            ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L#FS933L คุณสมบัติ ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L (ADJUSTABLE STICK FS933L) ไม้เท้าขาเดียว สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 95-126 ซม. มีทีสวมแขน ทำให้กระชับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง                  

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน KY9331L ADJUSTABLE STICK KY9331L

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน KY9331L ADJUSTABLE STICK KY9331L     ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน KY9331L ไม้เท้าขาเดียว สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 101-130 ซม. มีทีสวมแขวน ทำให้กระชับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง               บทความที่เกี่ยวข้อง