ปอมเปอิ-ไม้เท้าพับได้

  ปอมเปอิ-ไม้เท้าพับได้  ชมปอมเปอินครโรมันโบราณ ชมซากเมืองที่ถูกทำลายจากลาวาและชมซากชาวปอมเปเอี้ยนที่เสียชีวิตจากภูเขาไฟระเบิด แนะนำให้พกไม้เท้าพับได้เพื่อใช้ในบางช่วงซึ่งเดินลำบากมาก รายละเอียดเพิ่มเติม    #foldablestick ปอมเปอิ-ไม้เท้าพับได้                      ปอมเปอี (Pompeii) เป็นนครโรมันโบราณกว่า 2000ปี ที่ถูกทำลายและถูกฝังบางส่วนใต้เถ้าและหินภูเขาไฟหนา 4 ถึง6เมตรจากเหตุภูเขาไฟวิสุเวียสปะทุในปีคศ.79 ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยซากเมืองมรณะไว้ ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิดในปี พศ.662 ประชาชนนับหมื่นต้องถูกฝังทั้งเป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน  ในปีพศ.2291 ซากเมืองถูกค้นพบ พบร่องรอยของการเป็นเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง นอกจากนี้ยังพบซากชาวปอมเปเอี้ยน และสัตว์เลี้ยงตายกลายเป็นหิน บางซากยังอยู่ในท่าเดิมก่อนเสียขีวิต ปัจจุบันซากคนและสัตว์ส่วนมากอยู่ในพิพิธภัณฑ์ คงเหลือแสดงอยู่ที่ปอมเปอิไม่มาก   … Continued

ไม้เท้าFS920L

  ไม้เท้าFS920L รายละเอียดเพิ่มเติม   stick920L ไม้เท้าFS920L  คุณสมบัติ  ไม้เท้าอลูมิเนียม ไม้เท้าขาเดียว ปรับระดับได้ 71-94 ซม. น้ำหนักไม้เท้า 0.36 กก. คุณสมบัติอืนของไม้เท้าFS920L ตามตาราง    

ไม้เท้าขาเดียวFS9206L

  ไม้เท้าขาเดียวFS9206L รายละเอียด    ไม้เท้าขาเดียว อลูมิเนี่ยมสีทอง ปรับความสูงได้ มีที่คล้องแขน                                                            FS9206L ไม้เท้าขาเดียวFS9206L คุณสมบัติของ ไม้เท้าFS9206Lเป็นไม้เท้าขาเดียว … Continued

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

  ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L  ADJUSTABLE STICK FS937L  เพิ่มเติม   ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L#stickFS937L คุณสมบัติของ  ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L ไม้เท้าขาเดียว สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 96-119 ซม. มีทีสวมแขนทำให้กระชับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง    

ไม้เท้าพับได้ FS936L

  ไม้เท้าพับได้ FS936L  เพิ่มเติม      ไม้เท้า FS936L#FS936L คุณสมบัติ ไม้เท้าพับได้ FS936L -ไม้เท้า FS936L เป็นไม้เท้าอลูมิเนียม –พับได้ 4 ตอน -ความยาวไม้เท้า 120 ซม. -น้ำหนักไม้เท้า  0.22 กิโลกรัม -ใช้ในคนพิการทางตา -คุณสมบัติอื่นๆของ ไม้เท้า FS936L ตามตาราง