การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัย

  การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัย              วีดีโอแสดงวิธีการใช้ ม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัย ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าขาเดียวพร้อมที่สวมแขน               สำหรับผู้สูงวัยใช้พยุงเวลาเดิน โดยที่สวมแขนช่วยให้กระชับ บางท่านจะใช้ทีเดียว 2 ข้าง เวลาเดิน หรือ เดินออกกำลังกาย เพื่อให้การเดินมั่นคงขึ้น  วีดีโอที่จะนำเสนอต่อไป แสดงถึงการใช้ไม้เท้าสวมแขน การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัยพร้อมกัน 2 … Continued