เครื่องพ่นละออง402AI

  เครื่องพ่นละออง402AI เครื่องพ่นละอองอัลตร้าโซนิค ใช้พ่นละอองยาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบ หืด โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง   เพิ่มเติม       #nebulizer402AI เครื่องพ่นละออง402AI เครื่องพ่นละอองอัลตร้าโซนิค ใช้พ่นละอองยาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบ หืด โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง   คุณสมบัติทางเทคนิค  ความถี่ อัลตร้าโซนิค 1.7 MHz + 10% ทำงานได้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC220 + 22V อัตราการพ่นละอองสูงสุด ไม่ต่ำกว่า  3 มล./นาที เงื่อนไขเฉพาะ  เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu … Continued