เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W  เพิ่มเติม                                        #Oxygen7F-8W เครื่องผลิตออกซิเจน 7F-10W  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง  ช่วงการไหล 0.5 -10 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน  95.5 -87% ความดันออกสูงสุด 62 + 4.5 … Continued