เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3W

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3W    เพิ่มเติม     #7F-3W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-3W  เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก  ช่วงการไหล 0.5 -3 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน 93+3% ความดันออกสูงสุด 45 +5 kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 25kPa ความดัง ไม่เกิน 55 เดซิเบล มีระบบตั้งเวลาปิด เพื่อสะดวกในการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน … Continued