เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-5W

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-5W  เพิ่มเติม      #Oxygen7F-5W  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-5W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-5W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง ช่วงการไหล 0.5 -5 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน 95.5 -87% ความดันออกสูงสุด 45 + 4.5    kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa ± 25kPa ความดัง ไม่เกิน 53เดซิเบล(เอ) Minimum operating time 30 นาที เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment … Continued