ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L

  ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L (ADJUSTABLE STICK FS933L) รายละเอียด         ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L#FS933L ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS933L   (ADJUSTABLE STICK FS933L)  คุณสมบัติ  ไม้เท้าขาเดียว สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 95-126 ซม. มีทีสวมแขน ทำให้กระชับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง